maandag 30 april 2018

Herdenk tijdens dodenherdenking de destructiviteit van de wit Europese idealen


V.S. Indian Reservations de concentratiekampen waardoor Hitler zich liet inspireren voor zijn vernietigingskampen
                 
De Balie organiseerde vanavond een debat over de invulling van 4 mei en deed dit vanzelfsprekend vanuit een zo wit mogelijk perspectief en nodigde bijv. Volkskrant journalist Robert Vuisjes uit om te pleiten voor een 4 mei waarin de Joden nog meer centraal komen te staan. Ook was er de dominee die vorig jaar een herdenking wou waarin vluchtelingen die tijdens hun vlucht naar Europa omkwamen herdacht werden. Het vreemde was dat Geen 4 Mei Voor Mij geen plek aan de tafel kreeg hoewel ze in de aankondiging stonden en via #Geen4MeiVoorMij al enkele jaren het debat over het racistische aspect van 4 mei aangezwengeld werd. Wij begrijpen maar al te goed waarom dit is. Het geluid wat Geen 4 Mei Voor Mij vertolkt is er een die de mythe van Nederland als beste kindje van de klas geheel verpulvert. Witte onschuld kan niet samen met het geluid van Geen 4 Mei Voor Mij bestaan. Verkondig je zo'n geluid dan moet je zo vlug mogelijk overstemd worden of als onbetrouwbaar weggezet worden. Wij weten er alles van, dit soort Nederlandse instituties praten de grootst mogelijke onzin over je maar zorgen dan vervolgens dat jouw perspectief niet vertaald wordt. Zo ook in de Balie.In de Balie werden eerder al extreme fascistische ideeën genormaliseerd en er werden recent nog mensen als van Heutsz als mens neergezet die we minder zouden moeten bekritiseren omdat ze ook goede zaken hadden gedaan voor Nederland. De Balie had welgeteld 1 niet wit persoon (Jeffry Pondaag) uitgenodigd die de hele tijd werd onderbroken, tone policed en als emotioneel werd weggezet om hem irrationeel te laten lijken (video boven). De Balie doet hen stinkende best om een racistisch en fascistisch, koloniaal en eurocentrisch perspectief te vertegenwoordigen en doet dit continu via actualiteiten die door activisme onderwerp van discussie werden en probeert dan vervolgens die activisten onder te laten sneeuwen door het witte perspectief. Ze laten mensen hiervoor entreegeld betalen en zo denken die mensen dat ze een eerlijke discussie krijgen ipv witgewassen perspectieven. Whitesplaining als verdienmodel.

Vandaag is niet veel anders maar er werd vandaag extra hoog ingezet met de stelling van Robert Vuisjes dat de dodenherdenking meer aandacht zou moeten besteden aan de Joodse slachtoffers. De Balie gaf hiermee een podium aan het uitwissen van niet Joodse holocaust slachtoffers en van het perspectief van andere onderdrukte groepen naast die van niet witte mensen. Tijdens de holocaust vielen namelijk veel meer slachtoffers dan Joden. Mensen met een geestelijke, lichamelijke en intellectuele aandoening bijvoorbeeld werden als eerste slachtoffer van de nazi's uitroeiingsdrang, Hitler beval tot euthanasie van deze mensen ver voor hij opdracht gaf om alle Joden uit te roeien. Ook vielen er veel slachtoffers onder LHBTQIA gemeenschap, denk aan de roze driehoek die homo's op hun kamp uniform hadden. Roma en Sinti werden ook massaal vermoord en dan waren er nog de Polen, geestelijken en politieke tegenstanders van de nazi's die uit de weg geruimd werden. Wanneer er meer aandacht naar de Joodse slachtoffers gaat dan worden deze mensen allemaal het vergeethoekje in geduwd. Niet heel toevallig zijn de meeste van deze groepen groepen die niet aan het whiteness ideaal voldoen. Alle normen waar deze systematische onderdrukkingen zich baseren zijn via kolonialisme wereldwijd de default geworden. Het is daardoor dat wij vinden dat De Balie zich schuldig maakt aan het normaliseren van whiteness. Joden met een roze huidskleur worden al enkele decennia ingelijfd in de witte sociale constructie. Israël heeft zich zelfs kunnen ontpoppen tot een westerse koloniale macht en kan hierdoor niet anders als wit gezien worden. Hier zullen veel mensen, waaronder Joden zelf het niet mee eens zijn maar het is de witte sociale constructie zelf die bepaalt wie er deel is van die groep. Whiteness is een flexibel begrip en wie wit beschouwd wordt en wie niet veranderde meermaals door de eeuwen heen. Zo werden Ieren enkele eeuwen geleden niet als wit gezien ondanks hun roze/bleke huid en zo ondergaan tegenwoordig bijvoorbeeld Polen racisme ondanks hun roze/witte huid.

Het toetreden van Joden met een roze huidskleur tot de witte sociale constructie heeft eraan bijgedragen dat de nazi holocaust gezien wordt als allerergste volkerenmoord ooit en Hitler als de verpersoonlijking van het ultieme kwaad. Het helpt Europeanen wereldwijd met het bagatelliseren van hun eigen misdaden. Er wordt niet voor niets zo veel meer aandacht besteed aan de Joodse holocaust dan aan welke andere volkerenmoord ooit in het Europese onderwijs. Vaak wordt het excuus gebruikt omdat die andere zaken lang geleden waren of ver weg maar dat is natuurlijk onzin. Europees kolonialisme stopte nooit en bijv in de V.S. krijgen kinderen meer over de holocaust op hun scholen dan over de grootste volkerenmoord ooit, die op indigenous Amerikanen, en die gebeurt onder hun eigen neus. Het centraal stellen van de holocaust is puur Eurocentrisme want het gebeurde op Europeanen die (nu) ook nog eens wit zijn. Dat Hitler niet anders deed dan vele Europese volkerenmoordenaars voor hem en in zijn eigen tijd wordt voor het gemak maar even uitgewist. Dat Hitler koloniale maatstaven hanteerde in zijn Übermensch en bloedzuiverheid ideologie dat vinden ze in Europa maar ongehoord wanneer je dit aankaart. Dat Hitler veel minder mensen van een volk vermoorde dan andere Europeanen in koloniën deden dat is ook niet iets wat je mag benoemen want witte levens zijn hier helaas veel meer waard dan niet witte levens. Dat wij benoemen dat de Balie exact dezelfde koloniale tactieken gebruikt om perspectieven/identiteiten te wissen zal ons daarom vast ook niet in dank afgenomen worden.

Israëlische lobby's als CIDI of PVV zullen deze tekst vast aangrijpen om ons van antisemitisme te beschuldigen omdat wij de holocaust niet legitimeren als ergste volkerenmoord ooit en we andere in WOll vermoorde mensen evenveel erkenning en respect gunnen dan de Europese Joden. Dat zal ons echter een worst wezen, wij zien de Joodse holocaust namelijk als wat het is: een creatie van Europese koloniale whiteness normen waardoor honderden miljoenen mensen wereldwijd zijn uitgeroeid. De Europese Joden, mensen met geestelijke/ lichamelijke/ intellectuele aandoeningen, LHTBQIA, Roma, Sinti die stierven door de tweede wereldoorlog zijn vermoord door een wit Europese creatie DAT moeten we prominent herdenken ipv uitwissen tijdens dodenherdenking. Wellicht zijn dan over enkele jaren discussies over hoe de 4 mei herdenking ingevuld moet worden overbodig want dan beseffen witte Europeanen hopelijk wat hun koloniale idealen andere volken wereldwijd hebben aangedaan. Tot die tijd zeggen wij #geen4meivoormij

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Persbericht: De Grauwe Eeuw doet aangifte tegen de criminele organisatie van Jan H.

Bij Politie Zaandijk is er donderdag 2 november aangifte gedaan tegen burgemeester Jan Hamming van Zaanstad en vijf andere partijen wegens...