vrijdag 1 september 2017

Bruggen bouwen is de nieuwste kolonisatie tool


"Bruggen bouwen" is een uitdrukking die bij mij een allergische reactie triggert wanneer dit vanuit een antiracistisch perspectief gezegd wordt. Ik zou niet eens de term antiracisme moeten gebruiken voor deze vorm van bruggen bouwen want het is juist uiterst nuttig voor het racistische systeem. 'Bruggen bouwen' wordt namelijk altijd gebruikt om het voor witte mensen gemakkelijk te houden en ze vooral niet in hun fragiliteit te raken. Bruggenbouwers komen voor in de gedaanten van witte mensen en van niet witte mensen. De focus zal hier vooral op de niet witte "bruggenbouwer" liggen omdat dit fenomeen nou eenmaal veel complexer is en destructiever is voor antiracisme.

De tekst op het bovenstaande screenshot komt uit de vingertoppen van een persoon die bekendheid verwierf met "bruggen bouwen", hen is beter bekend als "Braboneger" (wiens echte naam erg veel weg heeft van de "bruggenbouwer" uit Django unchained, maar dit terzijde). Deze persoon denkt dus echt dat hen macht heeft binnen de witte sociale constructie en binnen de niet witte gemeenschap het vertrouwen heeft. Hij snapt niet dat hen semi bekendheid heeft te danken aan hen steun voor witte suprematie. In een land waar blackface de nationale mascotte is, waar miljoenen mensen keken naar Wendy van Dijks vertolking van yellowface en waar miljoenen Nederlanders de fakkels en hooivorken oppikken om een racistische attractie in een pretpark te beschermen denkt deze persoon dat hen bekendheid verwierf door hen talenten ofzo. Hen ziet niet in dat hij een stereotypering speelt en witte mensen houden ervan dat hen hun racistische vooroordelen bevestigt, dat hen hun racisme aanmoedigt en dat hen eigen sociale constructie aanvalt om het hun makkelijker te maken. Hen verwart dit momentje in de schijnwerpers met roem en macht en denkt nu dat hen een of andere Mandela is die wit en zwart verenigt. Bruggen bouwen betekent dat er een duit in het zakje wordt gedaan door beide partijen, in geen honderdduizend jaar gaan witte Nederlanders concessies maken met niet witte mensen. Ze zijn gewend aan volledige onderwerping van niet witte mensen, dat ktijg je niet zomaar eruit. Deze 'Braboneger' weet dat verdomd goed want de enige die hen aanpakt zijn zwarte mensen. Zij krijgen de schuld van de haat van witte mensen jegens hun hele groep. Ik zie het precies zo voor me wanneer ik denk over hiërarchie en slavernij op Europese plantages in de koloniën. De hoop op vrijheid was bij een deel van de tot slaaf gemaakten al opgegeven dus werd het tevreden houden van de plantagehouder het primaire doel want dat voorkwam geweld jegen jouw groep. Wanneer er toch geweld volgde dan was dat de schuld van degene die de plantagehouder boos gemaakt had, nooit werd de plantagehouder erop afgerekend. Er is zo te zien niet heel veel verandrerd laatsste twee eeuwen. "Bruggen bouwers" in het antiracisme doen er alles aan om het de witte sociale constructie naar de zin te maken. Deze "Bruggenbouwer" gaat nog eens stukje verder en begint gelijk te goochelen met terminoligiën  en retoriek die door het antiracisme veel gehoord is, meestal uit de mond van racisten.

Niet alleen ontkent deze bruggenbouwer een systeem van onderdrukking als racisme maar hen doet regelrecht aan victim blaming. Racisme bestaat volgens hen niet op institutioneel niveau en wat niet witte mensen al meemaken komt door hun eigen falen. Hoe kun je nou claimen een bruggenbouwer te zijn tussen twee partijen wanneer je 1 partij niet aanpakt op racisme terwijl je de andere partij wel bekritiseert omdat deze partij zorgde dat de witte "meesters" zich ongemakkelijk zijn gaan voelen door de misdaden van witte Europeanen te benoemen. Hoe kun je nou bruggen bouwen tussen twee groepen wanneer je het punt waardoor die groepen uit elkaar groeiden weghaalt uit het debat alsof het nooit bestaan heeft? Wanneer je de slachtoffers 'victim blamed' wanneer ze zich uitspreken tegen de onderdrukking die ze ondergaan?


Deze persoon zegt dat zwarte mensen zich massaal schuldig maken aan racisme jegens witte mensen, de zogenaamde reverse racism-mythe. Een beetje verdieping in de materie had "Braboneger" kunnen vertellen dat hen visie op racisme helemaal niet over racisme gaat maar over discrimineren en generaliseren. Dit zijn dus zaken waar een zwart persoon op persoonlijk vlak zich wel schuldig aan kan maken zelfs al heeft hen geen systemen of macht die bij racisme nodig zijn. Het woord racisme geeft met 'isme' namelijk zelf al aan dat dit een systeem moet zijn. Niet witte mensen kunnen als groep wel andere niet witte groepen onderdrukken maar dat kan alleen wanneer de witte groep dit accepteert, wat alleen gebeurt wanneer deze daardoor macht en geld mee vergaart. Dit systeem lijkt op racisme maar zal het altijd afleggen tegen het meest dominante systeem, we noemen dit dan ook geen racisme maar 'proxy racisme'. Niet witte mensen zijn dus eigenlijk de proxy's van het witte systeem en worden er zelf amper beter van. Proxy racisme is een goed doordachte tool van racisme, de ultieme 'verdeel en heers' strategie.

In de sociale wetenschap en in het antiracisme worden de criteria die wij hanteren om racisme te beschrijven ook gebruikt. De sociologische definitie luidt kort samengevat: Racisme = vooroordelen + macht. Wanneer twee mensen uit groepen zonder macht om andere groepen te onderdrukken elkaar individueel gaan uitsluiten of benadelen op eenncriterium als bijv. huidskleur dan is dit discriminatie. Wanneer het overal in de wereldwijde samenleving de vastgestelde norm is om die groep uit te sluiten van bijv. de arbeidsmarkt, woningmarkt, hoger onderwijs vertegenwoordiging van hun groep in publieke ruimten etc. dan pas kun je spreken van racisme. Om racisme te kunnen vaststellen is het dus belangrijk dat men altijd de privileges checkt van de twee partijen naar wie men kijkt. Een wit persoon die heeft het hele systeem wat hen priveligieert vaak niet eens opgemerkt omdat hen niet de nadelen ervan ondervindt. Voor niet witte mensen daarentegen is dit een dagelijkse strijd en niet witte mensen kunnen je als geen ander de micro agressies opnoemen die ze dagelijks tegenkomen.

De persoon van de screenshot blaast nou al heel lang, heel hoog van de toren over racisme issues maar heeft zich nog geen enkele keer vediept in het onderwerp waarin hen nou steeds een mening wil deponeren. Hen negeert studies en onderzoeken die institutioneel racisme aantonen en ook negeert hen de oordelen van de instituten die zich juist hierin specialiseerden. Ik doel dan op mensenrechtenorganisaties, sociale wetenschap en op activisme, deze laatste groep heeft alles te verliezen wanneer hen zich niet tot in de puntjes in de materie verdiept. Deze laatste groep zet vaak zelfs de standaard die mensenrechten-organisaties en sociaal wetenschappers hanteren. Dat negeren van de oordelen van de organisaties die juist de meeste kennis bezitten is iets iets wat we ook continu terugzien bij racisten. Van deze groep begrijp ik het zelfs want het tot zich nemen van kennis van niet witte mensen is voor deze groep hetzelfde als ze legitimeren. Waarom niet witte mensen dit doen? Dat is vaak uit angst, of ze zijn gewend aan een ondergeschikte positie en hebben er zelfs berusting in gevonden. Ze vinden racistisch geweld wat kan volgen na een opstand zo eng dat ze dit ook lettelijk tegen ons zeggen. Ik neem als voorbeeld een niet wit persoon die ons samen met een groepje racisten al jaren stalkt, laten we hem George Willems noemen. George's belangrijkste motivatie om ons te stalken en framen is dat hij bang is dat zijn (klein)kinderen straks helemaal niet meer over straat kunnen vanwege het racistische geweld van extremisten wat hierop kan volgen. Ze zijn dus zo bang voor het witte geweld dat ze ons harder aanvallen dan ze ooit racisten hebben aangevallen.

Zou het misschien ook te maken hebben met het post traumatic slave syndrome? Het gedrag wat bij Afrikaanse diaspora is onderzocht en gedocumenteerd en wat aantoont wat voor diepgeworteld gedrag eeuwen lang als ondergeschikte groep moeten leven kan veroorzaken in die bevolkingsgroep. Eeuwen lang van subtiele en minder subtiele indoctrinatie met stereotyperingen, taal, sociale druk enz laat vanzelfsprekend sporen achter. Deze indoctrinatie wordt namelijk van generatie op generatie doorgegeven en het gedrag wat hier als reactie op ontstond evolueerde steeds meer in hun hele wezen. Hierdoor lijkt het wel alsof slachtoffers een soort van Stockholmsyndroom hebben ontwikkeld met de onderdrukkende groep. Geïnternaliseerd racisme en zelfhaat zijn andere reacties op die indoctrinatie.
Het lijkt wel of bruggenbouwers zich een maatschappij zonder whiteness (wat overigens hetgene waar we tegen we strijden ipv tegen witte mensen of haat naar witte mensen zoals hoofd bruggenbouwer het framet) niet kunnen voorstellen en of ze zelfs nu nog snel in alles wat antiracisme en dekolonialisme bedenkt een plekje willen reserveren voor de rol van witte mensen.


Wat nou als ik jou, Steven Brunswijk, nou eens zou vertellen dat wij helemaal geen bruggen willen tussen ons en de groep die ons al eeuwen probeert te vernietigen? Denk jij dat die groep kan herstellen van het systeem van onderdrukking van dieren zowel menselijk als niet menselijk, en van vernietiging van moeder aarde? We mogen blij zijn als we de meerdereheid van onze eigen mensen bevrijd krijgen van de mentale kolonisatie waarin jij zo excelleert.
We hebben voor de invasies van Europeanen duizenden jaren zonder whiteness geleefd en dat was goed. Dat pakte zo veel beter uit dat we het duizenden jaren volhielden. Met de komst van whiteness was alles in een zucht en een scheet vernietigd en uitgeput. Het spijt me dan ook te zeggen dat jouw bruggen een gevaar zijn voor het overleven van indigrnous volken. Bruggen die jij slaat met whiteness dienen vernietigd te worden of er moet een bruggenwacht komen die iedereen die nog vergiftigd is met whiteness normen terugstuurt zodat deze ideologie onze indigenous samenlevingen nooit meer kan infecteren.

Aan jou heb ik slechts een advies bruggenbouwer: ipv mensen uit jouw groep te adviseren luister misschien eens naar wat hun je zeggen. Ik bedoel dan echt naar HUN luisteten, dus alle witte invloeden moet je buitensluiten en je focust je alleen op wat de intellectuelen van jouw social construct zeggen. Luister naar ze en sta open voor hun boodschap. Wat deze mensen jou vertellen is gewoon gedocumenteerd en kun je in de geschiedenis pinpointen. Jij ontkent een hele geschiedenis van genocide, uitbuiting, onderdrukking roofpartij omwille van verzonnen kenmerken als bijv. ras of gender. Je noemt mensen die racisme aankaarten "slachtoffers" alsof dat een rol is die je vol schaamte moet vervullen. Sterker nog ze kiezen er juist voor om geen slachtoffer meer te zijn maar om hun rechten terug te pakken, net als de Marrons waar je zo vol  over spreekt. Ik ben de laatste die zich tussen jou en je voorouders wil positioneren maar als je die voorouders echt eert dan zou ik eens goed kijken naar de geschiedenis en structuren van kolonialisme en racisme... Ooit kom je er achter dat je ze eigenlijk altijd maar verloochende. Ooit verbrandt je je eigen bruggen, dat hoop ik in ieder geval want dat betekent dat je eindelijk wakker bent en bevrijd van je ketenen. Tot die tijd blijven wij je gewoon aanpakken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Over de 4,5 miljard gulden ‘herstelbetalingen’ die Indonesië aan Nederland heeft betaald

Over de financiële voordelen die Nederland gehaald heeft uit de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië op 27 december 1949 wordt door Neder...