dinsdag 29 augustus 2017

Neem niet deel aan racistische Indische herdenking door daders op 2 september in RoermondOpen brief aan staatssecretaris Martin van Rijn en burgemeester van Roermond: neem niet deel aan racistische Indische herdenking door daders op 2 september in Roermond

Geachte heer Van Rijn en mevrouw Donders - de Leest,

op 2 september gaat u namens de regering deelnemen aan de herdenking van de slachtoffers tijdens de koloniale oorlog van 1945 tot 1949 in toenmalig Nederlands Oost-Indië, bij het zg. 'Nationaal Indië Monument' in Roermond.

Onderstaande personen en organisaties willen u oproepen van deze deelname af te zien, omdat u daarmee deelneemt aan een discriminerende en uiterst racistisch beladen bijeenkomst. U kent waarschijnlijk de studie 'De brandende kampongs van Generaal Spoor' waarin de Nederlandse massamoorden en andere gruwelen uitvoerig gedocumenteerd staan. Deze wetenschappelijke studie verscheen najaar 2016. Het is onbegrijpelijk dat de zg. Indische veteranen die daarbij betrokken waren, desondanks nog steeds deze herdenking willen houden.

In Roermond worden uitsluitend de mensen herdacht, die in koloniale militaire dienst zijn gesneuveld, bij het moorddadig en gruwelijk onderdrukken van de oorspronkelijke bevolking van NOI, nu Indonesië. Aan koloniale zijde vielen er onder de ingezette 200.000 militairen 6.000 doden, die veelal met naam en toenaam op dit monument vermeld staan. Voor de hoogste omgekomene in rang, generaal Spoor, de leider cvan deze onderdrukkingsoorlog,  is zelfs een buste geplaatst.

Maar de vermoorde Indische slachtoffers uit die oorlog, onze ongeveer 150.000 mede-onderdanen van het Koninkrijk der Nederlanden, worden daar tot nu toe niet genoemd en staan daar ook niet vermeld. Dit zijn o.m. de vermoorden zoals die in Rawagedeh vielen, die verder omkwamen onder het schrikbewind van kapitein Westerling en zijn doodseskaders of bijvoorbeeld persoonlijk werden vermoord majoor Stufkens, kapitein Rijborz of onderlt. Vermeulen op Zuid-Sulawesi (Celebes, foto bijgaand maj. Stufkens in 1953 in Nederland). Spoor en zijn militairen handelden onder toezicht van de Nederlandse regeringen onder de premiers Schermerhorn, Beel en Drees. Deze, en de opvolgende regeringen,  hebben met succes decennialang de waarheid over de massamoorden in NOI op Nederlandse onderdanen weten te verhullen.

Aan deze herdenking nemen meestal deel enkele honderden van de nog levende bijna 13.000 'Indische' veteranen. Op basis van cijfers van de Veteranenombudsman van de Tweede Kamer zijn naar schatting één op de tien, dus 1.300 van deze mannen primaire daders. Ook van deze plegers van oorlogsmisdaden zullen er zeker vele tientallen deelnemen. Zij zijn ondanks hun uitvoerig gedocumenteerde grove wandaden nooit vervolgd. Uit documenten (o.m. dagboeknotities) van en over deze militairen blijkt dat enkelen van hen zelf hun gedrag soms gelijkstelden met dat van de nazi's of de SS in de Tweede Wereldoorlog

We herhalen ons verzoek: distantieer u van deze groep, en bevorder dat er zo snel mogelijk naast schadevergoedingen aan de weduwen van o.m. Rawagedeh, ook gerechtigheid komt voor de andere nabestaanden en voor de ongeveer 3.200 Nederlandse militaire weigeraars van toen, die zeer zwaar gestraft werden voor hun weigering medeburgers te gaan vermoorden. Ondergetekenden roepen de staatssecretaris ook op om te bevorderen dat het Nederlandse onderwijs recht doet een de verzwegen verschrikkingen van deze periode.
Antifascistische Oud-Verzetsstrijders Nederland-BvA
H. van Kasbergen, P,. van Griensven, bestuur

KUKB - Comité Stichting Nederlandse Ereschulden 
Jeffry Pondaag, voorzitter

Comité van Waakzaamheid tegen Herlevend Fascisme
Arthur Graaff, mede-oprichter

Actiegroep De Grauwe Eeuw

Actiegroep #geern4meivoormij
Christa Soeters

em. prof dr Abram de Swaan, socioloog

em prof dr Jan Breman, socioloog
dinsdag 22 augustus 2017

Bercerruillo, Leoncillo en Bruto


Drie namen die je vast niks zullen zeggen maar in hun eigen tijd wanneer men deze namen noemden ging het over echte "legendarische oorlogshelden". Een voorbeeld van hoe waardevol deze "helden" waren is de beloningen die ze ontvingen voor hun campagnes.

-Bercerruillo, het terreur van Borinquen, kreeg anderhalve keer het salaris van een boogschutter van zijn baas Ponce de Leon. Er waren uiteindelijk 50 pijlen nodig om Bercerruillo te vellen.

-Leoncillo, Bercerruillo’s zoon kreeg opgeteld zo'n vijfhonderd gouden pesos als beloning voor zijn vele campagnes. Hij was de eerste Westerste van zijn soort die de Atlantische oceaan overstak.

-Bruto, kreeg 20 slaafgemaakten als buit voor zijn cariërre eindigde. 

Deze drie namen riepen bij hun slachtoffers echter angst op, terechte angst want zo doodde Bercerruillo al eens in een half uur drieëndertig mensen.
Deze oorlogs"helden" boezemen bij de nazaten van hun slachtoffers nog steeds angst in en wanneer je zo leest waarom deze drie "legendarisch" waren dan zul je dat begrijpen.

Alle drie waren "legendarische" oorlogshonden die de conquistadors (witgewassen term voor Spaanse invasieplegers en bezetters) gebruikten tijdens veldslagen, ze hadden ontdekt in hun strijd tegen de oorspronkelijke bewoners van de Canarische eilanden dat honden erg effectief waren. Sindsdien fokten ze Mastiffs en hazewindhonden speciaal voor dit doel en voorzagen deze honden soms zelfs van een harnas voor ze het slagveld op gingen. De Mastiffs van die tijd waren gigantisch en beten dwars door de lichte pantsers van de Moren, de hazewindhonden waren onwijs snel en werden getraind om de buiken van de tegenstanders open te rijten. De honden vochten mee tegen de Moren in de strijd om Grenada en hielpen mee aan de overwinning. Deze honden waren al angstaanjagend maar in de Amerikaanse kolonies verdienden deze honden met recht hun bijnaam 'honden uit de hel'.
De Spaanse invasieplegers namen deze honden al mee tijdens de tweede reis die Columbus in 1493 maakte naar Amerika. Deze reis had als enig doel invasie en kolonisatie. 17 zwaar bewapende schepen met aan boord 1200 mensen, enkele paarden en 12 honden vertrokken naar het continent. Onder de mannen waren ook enkele hondentrainers die hadden meegevochten tegen de Moren. 

De honden bleken al snel een perfect middel voor kolonisatie want de eerste maal dat een van de honden ingezet werd tegen de oorspronkelijke bevolking was deze hond zo effectief dat vanaf dat moment de, veelal bijna naakte, bevolking doodsangsten uitstond voor deze honden. Ze werden ook bij elke invasie met succes ingezet. 
Het nieuws over de effectiviteit van de honden bereikte snel de overkant van de oceaan en nu werden met elk schip met bestemming Amerika honden meegestuurd al spoedig waren het er duizenden. Zowat elke gouverneur generaal van van de Spaanse koloniën zette honden in tegen de oorspronkelijke bevolking en binnen de kortste tijd waren deze honden expert in de jacht op de oorspronkelijke bevolking.

De Spanjaarden waren voornamelijk uit op goud, Columbus had de Spaanse koningin gegarandeerd dat er bergen goud te halen waren in Amerika. Toen dit tegen bleek te vallen ging hij over tot extreme methoden om de oorspronkelijke bevolking van goud af te persen. Columbus introduceerde bijvoorbeeld een systeem van belasting wat inhield dat elke Taino boven de 14 jaar elke drie maanden een bepaald gewicht aan goud moest afdragen aan de Spaanse bezetters. Slaagde iemand niet erin om dit goud bij elkaar te krijgen dan werden de handen van die persoon afgehakt en om nek van degene gehangen en bloedde die persoon op deze wijze dood. Ook dwong Columbus de oorspronkelijke bevolking tot slavernij in goudmijnen en met een rantsoen van slechts 1/5 van de voedingsstoffen die Afrikaanse tot slaaf gemaakten kregen om hun zware lichamelijke arbeid te verrichten stierven de oorspronkelijke bewoners massaal aan honger en uitputting. Er stierven ook onwijs veel door zelfmoord, de omstandigheden voor de tot slaaf gemaakten waren zo vreselijk dat moeders hun kinderen dooden. Om je een indicatie te geven over de situatie verwijzen we naar Haïti, daar alleen al stierven in 2 jaar tijd 250.000 mensen. Meisjes van 9/10 jaar oud werden als seksslaven gebruikt voor Columbus' mannen en ook werden tot slaaf gemaakten verhandeld en verscheept naar bijv. Europa. De Engelsen hebben samen met de Spanjaarden tot misschien wel meer dan vijf miljoen oorspronkelijke Amerikanen tot slaaf gemaakt. De vele meegbrachte honden werden ingezet om jacht te maken op hen de honden kregen op een gegeven moment zelfs mensenvlees van de gevangenen te eten zodat ze nog bloeddorstiger en dodelijker werden in in een gevecht of tijdens de jacht. De handel in dit mensenvlees was zo grootschalig dat er zelfs door heel het gekoloniseerd gebied stalletjes te vinden waren waar men in grote stukken gehakte lijken van de oorspronkelijke bewoners kon kopen als hondenvoer. Werden ze niet tot slaaf gemaakt dan werden ze aan de honden gevoerd en daar kwamen ook nog eens de Europese ziektes bovenop die ook voor grote sterfte zorgden. Later werden deze ziektes zelfs bewust als biologisch wapen ingezet, een tactiek ze bij invasies wereldwijd zouden toepassen.Voor de Spaanse invasies leefden er naar de schatting van kolonisten 100 miljoen mensen in Amerika. Maar dat moeten er veel meer zijn aangezien recent onderzoek naar vegetatie langs oevers van de Amazone uitwees dat het gebied zeer dichtbevolkt was, de indigenous bevolking zelf schat het aantal doden zelfs op 500 miljoen en dat cijfer correspondeert meer met de bevindingen van dat onderzoek. Hoeveel slachtoffers de Spanjaarden en later ook kolonisten uit andere landen maakten is niet bekend. Maar het moeten er ontzettend veel geweest zijn als we alleen al kijken naar hoe ze de Taino samenleving rond 1500 al bijna geheel vernietigd hadden. En aangezien die vernietiging nog altijd op institutioneel niveau doorgaat spreken we van de grootste holocaust ooit. Een holocaust die zonder Bercerruillo, Leoncillo en Bruto misschien wel heel anders had uitgepakt. 

donderdag 17 augustus 2017

Moslimhaat en kolonialisme zijn onlosmakelijk verbonden

Franse kolonisten onthoofden Algerijnen


Vandaag is het 17 augustus, dus de Onafhankelijkheidsdag van Indonesië. Een dag die in 1945 het startsein was voor de strafexpedities die Nederland, onder de noemer ‘politionele acties', in Nederlands Indië uitvoerde op de oorspronkelijke bewoners onder haar onderdanen. Een ondergesneeuwd aspect van deze bloedbaden is dat vrijwel alle slachtoffers moslim zijn dat kun je al zien in de volgende voorbeelden:

-In het dossier van Comité Nederlandse Ereschulden (K.U.K.B) komen iets meer dan 700 zaken voor, hiervan zijn er 4 christenen en de rest allemaal moslim.  (Bron. J. Pondaag voorzitter K.U.K.B.)

-Het NIMH heeft onlangs een lijst gepubliceerd met ca. 350 nieuwe slachtoffers die Nederland maakte in Nederlands-Indië, alle personen op deze lijst waren moslim.

-Een Nederlandse advocate heeft in januari een zaak aangespannen namens 520 kinderen wiens vaders vermoord waren, al deze vaders waren *moslim. (*bron J. Pondaag voorzitter K.U.K.B.)

De aanvallen van 1947 in Zuid-Sulawesi deed Nederland overigens tijdens ramadan.

Ons koloniale verleden gaat dus hand in hand met moslimhaat en onderdrukking van moslims wereldwijd. We vergeten vaak dat moslims op dezelfde manier werden onderdrukt dan alle oorspronkelijke bewoners in bezette gebieden, het belangrijkste criterium was daarvoor  de  "superioriteit" van de Europese cultuur. Dit criterium is ook HET fundament waarop kolonialisme en racisme gebaseerd zijn.

De meeste Islamitische landen ter wereld zijn namelijk gekoloniseerd geweest door Europeanen, zo koloniseerde Nederland bijvoorbeeld een archipel wat voor kolonisatie bestond uit sultanaten en koninkrijken. Het gebied op Java waar de VOC hen kolonie startte was voor de Nederlandse invasie het sultanaat van Mataram. De Engelsen op hun beurt koloniseerden Islamitische gebieden in India en het had, samen met Frankrijk de zinnen gezet op verdeling van het Ottomaanse Rijk en toen deze verslagen werd o.a. omdat het Duitsland steunde tijdens Wo l. en de val van het Ottomaanse rijk een feit was hebben beide landen zich schuldig gemaakt aan invasies met als doel landjepik. Landen die zelfbeschikking en onafhankelijk werden beloofd zagen zich ineens onderworpen aan het koloniaal bewind van deze twee koloniale machten of ze werden opgeslokt door de Sovjet Unie. Tussen al deze grootmachten in geklemd wist een persoon, Mustafa Kemal Ataturk, ze toch afzijdig te houden. Hij slaagde er dan ook in om een onafhankelijke staat op te richten, het huidige Turkije. Dit is tevens het zaadje van alle geïnstitutioneerde Turkenhaat die er heerst op dit moment, Turkije laat zich geen Europese normen opdringen en maakt zich daarmee tot vijand. Vandaar ook de ontzettende focus van Europese landen op de 1,5 miljoen Armeense doden en de erkenning van Turkije dat dit een genocide zou zijn. Dit gefocus op deze kwestie is gebaseerd op racisme, los ervan dat die doden te betreuren zijn.

Verdrag van 1916 over verdeling Ottomaanse Rijk bron: Dr. Michael Izady, Gulf/2000 Program at Columbia University, N.Y. and United Nations ReliefWeb (The Washington Post)

De andere losse gebieden die tot het Ottomaanse rijk behoorden kwamen er minder gunstig van af aangezien Britten en Fransen de gebieden en mensen zwaar uitbuiten. Met de illusie dat Europese normen superieur waren werden de bezette volken afgeschilderd als achtergebleven, barbaars en de mensen werden biologisch als inferieur gezien. De behandeling van de bevolking werd er niet beter op en dat kwam tot uiting in de meest gruwelijke misdaden op moslims tijdens bijv. de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog waar de Fransen honderdduizenden Algerijnen afslachten. Zoals deze dekoloniale oorlog zijn er meerdere te noemen in de redelijk recente geschiedenis. Het weggeven van Palestina aan Zionisten, die een Joodse seculiere staat oprichtten, dat gesteund werd door de VN en de internationale gemeenschap is een ander voorbeeld van de vernedering van de Islamitische wereld door Westerse machten. Tegenwoordig voeren Europa en de VS nog steeds een koloniaal beleid in de regio omdat ze macht over de grondstoffen willen hebben.Als we met dit alles in ons achterhoofd nu kijken naar recente terreuraanslagen in Westerse landen dan ontstaat er toch een ander plaatje dan de “barbaarse islamitische lieden” die de "vrijheid en democratie" willen aanvallen. Is het toeval dat “moslim” extremisme oprees na de dekolonisatie van islamitische gebieden? Is het toeval dat aanslagplegers in bijv. Frankrijk Franse staatsburgers zijn waarvan de ouders uit gekoloniseerd Algerije naar Frankrijk kwamen om daar zwaar gesegregeerd en onderdrukt te moeten leven? Is het toeval dat moslims heden ten dagen nog altijd als inferieur en barbaars worden afgeschilderd net zoals in koloniale tijden? Natuurlijk is terrorisme niet goed te praten (hoewel veel opdstand tegen onderdrukking legitiem maar als terrorisme geframed wordt om nog meer onderdrukking te legitimeren) maar wat we hiermee proberen te zeggen is dat het zaadje van veel haat naar het westen o.a. terug te leiden is naar het koloniaal beleid van het Westen. De 'war on terror' zou er dus bij gebaat zijn wanneer de Westerse landen hun misdaden zouden erkennen en compenseren.


Wij dekoloniale activisten moeten de handen ineen sluiten met de moslimgemeenschap en hun betrekken bij onze dekoloniale strijd. Er zijn nog zoveel verhalen over Europees kolonialisme niet verteld, denk alleen al uit islamitisch perspectief.

dinsdag 15 augustus 2017

Grauwe Eeuw fanclub (deel 1)Zoals iedere Nederlandse actiegroep kan beamen heb je in Nederland al vlug een hele schare volgers die al je stappen volgen en overal je naam in de mond nemen, een fanclub zogezegd alleen net iets anders.

Het antiracisme kent een hele andere soort fanclub dan het woord zou vermoeden maar toch is alles aan ze vergelijkbaar behalve hun intenties. Ik bedoel natuurlijk de internetracisten en trolls. Onze groep heeft een hele trouwe fanclub die onder elk nieuwsartikel, facebookstatus, youtubefilmpje en tweetje vol passie hun gevoelens over ons ventileren. Deze fanclub is een aanwinst voor elke actiegroep want ze zorgen continu voor reach en traffic en bezorgen ons de reputatie die bedrijven afschrikt wanneer ze ons googelen.

Een andere wijze waarop ze ons flink supporten is door het taalgebruik, wat bijna altijd bevestigend is voor hetgene wat wij beweren hetzij door de racistische rommel wat ze plaatsen of door de agressie die ze tonen. We hebben al met meerdere instituten aan tafel gezeten die aangaven dat de haat en het racisme wat hun overdonderde een belangrijke drijfveer was om z.s.m. tot een compromis te komen. Hun belangrijkste argument was dan dat ze niet de indruk willen wekken dat ze dezelfde denkwijze erop nahouden dan onze fanclub. Dit was vooral het geval bij acties die dankzij de fanclub aandacht kregen op Powned / Geenstijl of andere racistenfora als De Dagelijkse Standaard of ThePostOnline.. de Nederlandse afdeling van Breitbart zeg maar.

Onze fanclub heeft verschillende soorten leden, maar als er een is dan is de rest er binnen de 10 minuten.. We weten uit het verleden dat ze speciaal groepjes daarvoor aanmaken waarin ze elkaar verwittigen, echte fans willnlen namelijk niks missen. Enkele soorten leden zijn degenen die ons proberen belachelijk te maken, degenen die persoonlijk ons proberen te kwetsen, degenen die alleen maar discriminerend naar mensen met aandoeningen, de lgbtqiap gemeenschap, vrouwen etc kunnen doen in hun poging niet racistisch te zijn, de "intellectuelen", die alleen maar met whitesplaining komt aanzetten, de 'geen racisten' die overal komen verkondigen dat iets niet racistische is (behalve wij dan) en die je bijna gelooft tot je hen facebook bekijkelt waar de moslimshaat en zwarte pieten vanaf spatten, de anonieme racisten die onder een vals account reageren met racisme, de leden van de knutselclub die met bewerkte foto's van ons komen aanzetten in de hoop dat ze ons kwetsen en dan heb je nog de hartstochtelijke redevoerders. Die laatste die steken de meeste energie in hun idolen en wij hebben onze eigen redevoerder in onze fanclub. We zullen aan ze allemaal aandacht schenken in de toekomst maar omdat deze persoon, Rick Metunen, zoveel passie en energie aan ona besteedt gunnen we hem de eer. Excuses aan de anderen, jullie komen nog aan de beurt maar Rick is met stip onze no.1 fan.

Rick is onder elke publicatie waarin wij genoemd worden te vinden. Zoek maar zelf voor de grap een artikel uit waaronder je via je fb kunt reageren, grote kans dat Rick er te vinden is. Rick is vooral idolaat van een van onze leden en Rick is ervan overtuigd dat onze groep alleen uit dit ene lid bestaat. Het is best bewonderenswaardig dat hij dit volhoudt aangezien we dingen hebben gedaan die voor een enkel persoon onmogelijk zouden zijn om uit te voeren. Rick gelooft in de imuniteit en superioriteit van de instituten en heeft niks op met zelfeducatie en anders ervaringen uit eerste of tweede hand. Ricks belangrijkste boodschap is dat wij onbelangrijk zijn en niemand zich interesseert om ons... zou hij de ironie van die bewering nou echt niet inzien na al die hartstochtelijke betogen?

Dit is een van de laatste interacties met Rick.. Onthou die naam dit stuk zullen we namelijk vast en zeker vaker aanvullen.


zondag 13 augustus 2017

Een beetje majesteit heeft VOC mentaliteit

Edit: inmiddels heeft het Mauritshuis wel educatie in het museum over het slavernijverleden van het pand. 

*disclaimer

In de tekst gebruiken we de term 'inheemsen', dit is echter een term die we tegenwoordig afraden omdat het een term is die alle oorspronkelijke volken in gekoloniseerde gebieden collectiveert tot een groep i.p.v. de duizenden verschillende volken met hun eigen cultuur, taal, spiritualiteit enz. Het is ook een term die associaties heeft met primitief of barbaars. Wij waren bij het schrijven hiervan ons nog niet bewust van het problematische aan deze term. 


Deze tekst is onze bijdrage aan koningsdag 2017. Facebook vond kritiek op het koningshuis te ver gaan en verwijderde de tekst, de foto en gelijk maar onze hele pagina. We hadden ook geen backup van deze tekst gemaak iets wat we gewoonlijk altijd doen. Omdat we de waarheid natuurlijk niet laten censureren hebben we uiteindelijk via de screenshot van de tekst die in de FB melding van de verwijderde pagina stond overgezet tot worddocument met een app die dit trucje goed kan. Deel naar wens want iemand vindt het niet leuk wanneer deze tekst rondgaat.Vandaag 51 jaar geleden kreeg de dochter van een SS officier een kind met de zoon van een adellijke plantagehouder, een kolonist uit Tanzania. Deze zoon was oud lid van de Hitlerjugend en NSDAP-jungvolk en had in de Wehrmacht gevochten. Het pasgeboren kind van deze twee kon dus onmogelijk nog meer 'van Duytschen bloedt' zijn. Dit kind zou later hoofd van een dynastie en Koning van Nederland worden, een dynastie gebouwd op imperialisme, slavernij en kolonialisme. De Oranjes zitten nu op de troon vanwege een bloedlijn met Willem van Oranje die de 'Vader des Vaderlands’ genoemd wordt. Dit is echter een white washed imago want hij en zijn Geuzen bleken ware terroristen te zijn die de bevolking afpersten en dood en verderf zaaiden in hun hebzucht. UvA studenten, Aron Brouwer en Marthijn Wouters, hebben daar uitgebreid onderzoek naar gedaan voor een werkstuk en wonnen met dat werkstuk zelfs de Onderwijsprijs van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). 

De Oranjes waren, voor Nederland een koninkrijk werd, voornamelijk stadhouders en ze kregen daardoor vaak de symbolische autoriteit over de koloniën. Een positie die ze sluw uitbuiten waardoor deze familie schatrijk geworden is. Het bekendste voorbeeld daarvan is Graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen, die van 1637 tot 1644 gouverneur-generaal in Nederlands-Brazilië was. Hij verdiende daar alleen al kapitalen met het salaris dat de WIC hem betaalde en kreeg ook nog een gedeelte van hun winst. Daarnaast werd hij schatrijk door het uitbuiten van slavenarbeiders op zijn suikerrietplantages. Maurits veroverde ook enkele slavenforten op de Portugezen om de aanvoer van tot slaaf gemaakten veilig te stellen. Hij stond ook bekend om zijn wrede behandeling van tot slaaf gemaakten. De meesten van ons kennen hem echter van de kapitale villa die hij liet bouwen van zijn vermogen. De villa die we tegewoordig kennen als het Mauritshuis dat naast het torentje van de premier ligt. Overigens is van deze rijkdom uit slavernij niets van terug te vinden in het hele museum, wat het Mauritshuis tegenwoordig is. Ook in het educatiemateriaal wat dit museum verstrekt wordt hier met geen woord over gerept. White washing van kolonialisme zoals alleen de Nederlanders dat kunnen. *inmiddels heeft het Mauritshuis wel educatiemateriaal.

De Oranjes en de VOC speelden lange tijd een grote rol in de opiumhandel en alle criminele activiteiten eromheen. Echter, in 1795 werden de Oranjes verjaagd door de Franse troepen van Napoleon en tot 1813 leefden ze in ballingschap. Toen Napoleon verslagen werd in Leipzig hebben enkele mensen Willem Frederik prins van Oranje-Nassau uitgenodigd terug te keren als soeverein vorst en vanuit deze positie verklaarde hij zichzelf tot koning Willem l. Dit deed hij in 1815 en dat was het begin van een dynastie en het startsein voor het systematische uitwringen van de koloniën en van grootschalige opiumhandel. Willem I vond het uitknijpen van o.a. Nederlands-lndië zo belangrijk dat hij daarvoor de Koninklijke Nederlandsche Handelsmaatschappij (NHM) opzette. Via deze onderneming zette hij de koloniale
handel en administratie onder koninklijk bevel en zo kon hij deze militair onderwerpen. De NHM was een uiterst wrede onderneming die inheemse boeren en mijnwerkers zo uitbuitte dat in Nederlands-Indië minstens 100.000 mensen stierven aan hongersnood, niet omdat er geen eten was, maar omdat ze zo‘n groot deel van hun opbrengst moesten afgeven aan de NHM. Ook stierven vele duizenden arbeiders in de tinmijnen op het eiland Billiton dat kwam omdat de NHM ze verslaafd maakte aan opium om zo, via deze Chinese arbeiders dubbele winst te garanderen. Deze arbeiders klaagden dankzij hun verslaving niet over de embarmelijke werksituaties en hun verslaving leverde grof geld op. Door de combinatie van drugsverslaving en de vreselijke werkomstandigheden werkten velen zich letterlijk dood. De tinmíjnen waar dat gebeurde zijn tegenwoordig uitgegroeid tot BHP Billiton, een van de grootste bedrijven ter wereld met tienduizenden werknemers. De NHM werd ABN. het uiteindelijke ABN Amro. Door de vele bedrijven waarin koning Willem I, dankzij het Koninklijk predikaat
voor een zeer zachte prijs aandelen in kocht, werden de Oranjes stinkend rijk Wilhelmina kocht later aandelen in de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen ln Nederlands Indië, een petroleumbedrljf dat de olie uit de Sumatraanse bodem jatte. Later fuseerde dlt bedrijf tot Royal Dutch Shell dat zich vandaag nog steeds op grote schaal bezig houdt met neo-kolonialisme in o.a Nigeria. Deze familie heeft bloed aan de handen, bloed van tot slaaf gemaakten en van gekoloniseerde volken. waar ze rijk van werden zonder daar maar een cent belasting over te betalen. 

Op dit alles krijgen Willem Alexander en Maxima ook nog eens de hoogste en twee na hoogste uitkeringen van het land, wederom belastingvrij. Nederland denkt met konigddag een nationale dag van eensgezindheid te vieren, lekker net doen alsof we allemaal samen door een deur kunnen. Een dag dat er zogenaamd geen onderdrukkingen zijn en iedereen Nederlander is. Maar eigenlijk is die koningsdag niet meer dan een ordinaire nationale koloniale verheerlijking. De antiracist die dit gaat vieren begrijpen wij dan ook echt niet. 

Funk de Koning!

dinsdag 8 augustus 2017

Meten met dubbele maten op zijn Nederlands


*Nederland, het beste kind uit de klas. Het land wat de mensenrechten hoog in het vaandel heeft en waar racisme overwonnen is. Nederland is zo moreel superieur dat het zich kan veroorloven om met het vingertje naar andere landen te wijzen. Neem de Armeense kwestie waarmee ze die stoute Turken steeds op hun verantwoordelijkheid wijzen. Foei Turken dat jullie niet de verantwoordelijkheid nemen voor de vele doden die gevallen zijn in een situatie die Westerse landen hebben gecreërd toen ze persé dat Ottomaanse rijk van jullie wilden vernietigen. 

Nederland waar iedereen in het verzet zat na de oorlog, je weet wel diezelfde oorlog die hier elk jaar herdacht wordt want tijdens die oorlog werden de meest gruwelijke zaken ooit gedaan en het is dan ook meer dan terecht dat de slachtoffers daarvan nog steeds gecompenseerd worden. Diezelfde oorlog waarin Nederland verhoudingsgewijs de meeste SS'ers voor de nazi's leverde en tijdens welke 40% van de Nederlandse Joden gedeporteerd werden, een percentage vergelijkbaar met die in nazigezinde landen. Nederland wat voor een warm welkom voor de Joodse gemeenschap zorgde na de verschrikkingen van WOll.

Maar hoe handelen de Nederlanders hun eigen bloedige verleden af? Hoe gaan ze om met de bloedbaden die ze zelf enkele jaren na die vreselijke oorlog aanrichten? Een land dat zo moreel superieur is zal toch alles proberen om eigen oorlogsmisdaden te erkennen en herdenken? Zal toch zorgen dat de daders van die misdaden berecht worden en van hun voetstukken gehaald worden en tijdens dodenherdenkingen geschrapt worden?

Volgende screenshots komen uit een enkel nieuwstopic over nieuwe feiten betreffende Nederlandse oorlogsmisdaden (tegen eigen onderdanen) die plaatsvonden te Celebes (huidige Sulawesi) in 1947. Dit zijn geen uitzonderingen deze reacties waren meer dan de helft van de reacties op de Facebookpagina. Nu zul je denken dat dit op de Facebookpagina van fascistisch GeenStijl of ThePostOnline staat maar niets is minder waar. Dit komt vanaf de Facebookpagina van het keurige staatsnieuws NOS.

Trigger warning: white innocence, victim blaming, derailing en apologetisch gedrag.

*het moge duidelijk zijn dat veel van de zaken die hier staan sarcastisch bedoeld zijn.Volgens Jeannette zijn ereschulden iets verwerpelijks. Bruine mensenlevens zijn blijkbaar niet veel waard, zelfs al is je land steenrijk door het uitbuiten van die levens. De toegewezen schadevergoeding in de zaken van de weduwen van Sulawesi waren overigens een schamele €20.000,- een bedrag waar Jeannette geen boterham minder om zal eten.

Achter ieder racistisch nepaccount zit een echt persoon.Peter de Wit vindt dat nabestaanden van Nederlandse massa-executies geen recht hebben omdat hij niks krijgt van de Spanjaarden en Fransen. Zou hij weten dat gemiddeld Nederland geen problemen had met de Spanjaarden en juist moest vrezen voor Willem van Oranje en zijn Geuzen?

Omdat dit in 1947 plaatsvond moeten we er maar niet meer over hebben volgens Tim. Dat wordt een stille 4 en 5 mei volgend jaar.

Harry begrijpt de VOC mentaliteit als geen ander. Alleen Nederlanders mogen kritiek uiten op andere volken. 

Het probleem is nou juist dat op 4 mei de slachtoffers herdacht worden en niet de daders. Op dit moment worden er zeer veel daders herdacht op 4 mei.

Jan vindt het onbelangrijk dat de slachtoffers Nederlandse onderdanen waren. Ze hadden geen eens een Nederlands paspoort dus tellen ze niet mee. 

Dat het verleden met rust gelaten moet worden is opmerkelijk voor een land wat massamoordenaars van meer dan drie eeuwen geleden een standbeeld geeft. 

2 jaar na de Shoah

Dus in het reine komen met het verleden is 'weg met ons mentaliteit'?

Wij maken dit soort mensen graag kotsmisselijk

Op geld beluste totoks gaan niet samen met op geld beluste advocaten


Zonder erkenning kan er geen samen zijn.

Ja, want ze zuigen dit echt uit hun duim

Zij deden het ook... dus is het niet belangrijk

Toch zijn er internationale afspraken gemaakt over wat wel en niet toegestaan is in een oorlog.Dat dachten de KNIL soldaten ook na de zoveelste volkerenmoord

Een deel van de mensen leeft nog... en Nederland had zogenaamd geleerd van WOll. Iets met 'nooit weer'...

“For America to Live, Europe Must Die"

“For America to Live, Europe Must Die" Russell Means The following speech was given by Russell Means in July 1980, before seve...