donderdag 17 augustus 2017

Moslimhaat en kolonialisme zijn onlosmakelijk verbonden

Franse kolonisten onthoofden Algerijnen


Vandaag is het 17 augustus, dus de Onafhankelijkheidsdag van Indonesië. Een dag die in 1945 het startsein was voor de strafexpedities die Nederland, onder de noemer ‘politionele acties', in Nederlands Indië uitvoerde op de oorspronkelijke bewoners onder haar onderdanen. Een ondergesneeuwd aspect van deze bloedbaden is dat vrijwel alle slachtoffers moslim zijn dat kun je al zien in de volgende voorbeelden:

-In het dossier van Comité Nederlandse Ereschulden (K.U.K.B) komen iets meer dan 700 zaken voor, hiervan zijn er 4 christenen en de rest allemaal moslim.  (Bron. J. Pondaag voorzitter K.U.K.B.)

-Het NIMH heeft onlangs een lijst gepubliceerd met ca. 350 nieuwe slachtoffers die Nederland maakte in Nederlands-Indië, alle personen op deze lijst waren moslim.

-Een Nederlandse advocate heeft in januari een zaak aangespannen namens 520 kinderen wiens vaders vermoord waren, al deze vaders waren *moslim. (*bron J. Pondaag voorzitter K.U.K.B.)

De aanvallen van 1947 in Zuid-Sulawesi deed Nederland overigens tijdens ramadan.

Ons koloniale verleden gaat dus hand in hand met moslimhaat en onderdrukking van moslims wereldwijd. We vergeten vaak dat moslims op dezelfde manier werden onderdrukt dan alle oorspronkelijke bewoners in bezette gebieden, het belangrijkste criterium was daarvoor  de  "superioriteit" van de Europese cultuur. Dit criterium is ook HET fundament waarop kolonialisme en racisme gebaseerd zijn.

De meeste Islamitische landen ter wereld zijn namelijk gekoloniseerd geweest door Europeanen, zo koloniseerde Nederland bijvoorbeeld een archipel wat voor kolonisatie bestond uit sultanaten en koninkrijken. Het gebied op Java waar de VOC hen kolonie startte was voor de Nederlandse invasie het sultanaat van Mataram. De Engelsen op hun beurt koloniseerden Islamitische gebieden in India en het had, samen met Frankrijk de zinnen gezet op verdeling van het Ottomaanse Rijk en toen deze verslagen werd o.a. omdat het Duitsland steunde tijdens Wo l. en de val van het Ottomaanse rijk een feit was hebben beide landen zich schuldig gemaakt aan invasies met als doel landjepik. Landen die zelfbeschikking en onafhankelijk werden beloofd zagen zich ineens onderworpen aan het koloniaal bewind van deze twee koloniale machten of ze werden opgeslokt door de Sovjet Unie. Tussen al deze grootmachten in geklemd wist een persoon, Mustafa Kemal Ataturk, ze toch afzijdig te houden. Hij slaagde er dan ook in om een onafhankelijke staat op te richten, het huidige Turkije. Dit is tevens het zaadje van alle geïnstitutioneerde Turkenhaat die er heerst op dit moment, Turkije laat zich geen Europese normen opdringen en maakt zich daarmee tot vijand. Vandaar ook de ontzettende focus van Europese landen op de 1,5 miljoen Armeense doden en de erkenning van Turkije dat dit een genocide zou zijn. Dit gefocus op deze kwestie is gebaseerd op racisme, los ervan dat die doden te betreuren zijn.

Verdrag van 1916 over verdeling Ottomaanse Rijk bron: Dr. Michael Izady, Gulf/2000 Program at Columbia University, N.Y. and United Nations ReliefWeb (The Washington Post)

De andere losse gebieden die tot het Ottomaanse rijk behoorden kwamen er minder gunstig van af aangezien Britten en Fransen de gebieden en mensen zwaar uitbuiten. Met de illusie dat Europese normen superieur waren werden de bezette volken afgeschilderd als achtergebleven, barbaars en de mensen werden biologisch als inferieur gezien. De behandeling van de bevolking werd er niet beter op en dat kwam tot uiting in de meest gruwelijke misdaden op moslims tijdens bijv. de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog waar de Fransen honderdduizenden Algerijnen afslachten. Zoals deze dekoloniale oorlog zijn er meerdere te noemen in de redelijk recente geschiedenis. Het weggeven van Palestina aan Zionisten, die een Joodse seculiere staat oprichtten, dat gesteund werd door de VN en de internationale gemeenschap is een ander voorbeeld van de vernedering van de Islamitische wereld door Westerse machten. Tegenwoordig voeren Europa en de VS nog steeds een koloniaal beleid in de regio omdat ze macht over de grondstoffen willen hebben.



Als we met dit alles in ons achterhoofd nu kijken naar recente terreuraanslagen in Westerse landen dan ontstaat er toch een ander plaatje dan de “barbaarse islamitische lieden” die de "vrijheid en democratie" willen aanvallen. Is het toeval dat “moslim” extremisme oprees na de dekolonisatie van islamitische gebieden? Is het toeval dat aanslagplegers in bijv. Frankrijk Franse staatsburgers zijn waarvan de ouders uit gekoloniseerd Algerije naar Frankrijk kwamen om daar zwaar gesegregeerd en onderdrukt te moeten leven? Is het toeval dat moslims heden ten dagen nog altijd als inferieur en barbaars worden afgeschilderd net zoals in koloniale tijden? Natuurlijk is terrorisme niet goed te praten (hoewel veel opdstand tegen onderdrukking legitiem maar als terrorisme geframed wordt om nog meer onderdrukking te legitimeren) maar wat we hiermee proberen te zeggen is dat het zaadje van veel haat naar het westen o.a. terug te leiden is naar het koloniaal beleid van het Westen. De 'war on terror' zou er dus bij gebaat zijn wanneer de Westerse landen hun misdaden zouden erkennen en compenseren.


Wij dekoloniale activisten moeten de handen ineen sluiten met de moslimgemeenschap en hun betrekken bij onze dekoloniale strijd. Er zijn nog zoveel verhalen over Europees kolonialisme niet verteld, denk alleen al uit islamitisch perspectief.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Over de 4,5 miljard gulden ‘herstelbetalingen’ die Indonesië aan Nederland heeft betaald

Over de financiële voordelen die Nederland gehaald heeft uit de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië op 27 december 1949 wordt door Neder...