zondag 13 augustus 2017

Een beetje majesteit heeft VOC mentaliteit

Edit: inmiddels heeft het Mauritshuis wel educatie in het museum over het slavernijverleden van het pand. 

*disclaimer

In de tekst gebruiken we de term 'inheemsen', dit is echter een term die we tegenwoordig afraden omdat het een term is die alle oorspronkelijke volken in gekoloniseerde gebieden collectiveert tot een groep i.p.v. de duizenden verschillende volken met hun eigen cultuur, taal, spiritualiteit enz. Het is ook een term die associaties heeft met primitief of barbaars. Wij waren bij het schrijven hiervan ons nog niet bewust van het problematische aan deze term. 


Deze tekst is onze bijdrage aan koningsdag 2017. Facebook vond kritiek op het koningshuis te ver gaan en verwijderde de tekst, de foto en gelijk maar onze hele pagina. We hadden ook geen backup van deze tekst gemaak iets wat we gewoonlijk altijd doen. Omdat we de waarheid natuurlijk niet laten censureren hebben we uiteindelijk via de screenshot van de tekst die in de FB melding van de verwijderde pagina stond overgezet tot worddocument met een app die dit trucje goed kan. Deel naar wens want iemand vindt het niet leuk wanneer deze tekst rondgaat.Vandaag 51 jaar geleden kreeg de dochter van een SS officier een kind met de zoon van een adellijke plantagehouder, een kolonist uit Tanzania. Deze zoon was oud lid van de Hitlerjugend en NSDAP-jungvolk en had in de Wehrmacht gevochten. Het pasgeboren kind van deze twee kon dus onmogelijk nog meer 'van Duytschen bloedt' zijn. Dit kind zou later hoofd van een dynastie en Koning van Nederland worden, een dynastie gebouwd op imperialisme, slavernij en kolonialisme. De Oranjes zitten nu op de troon vanwege een bloedlijn met Willem van Oranje die de 'Vader des Vaderlands’ genoemd wordt. Dit is echter een white washed imago want hij en zijn Geuzen bleken ware terroristen te zijn die de bevolking afpersten en dood en verderf zaaiden in hun hebzucht. UvA studenten, Aron Brouwer en Marthijn Wouters, hebben daar uitgebreid onderzoek naar gedaan voor een werkstuk en wonnen met dat werkstuk zelfs de Onderwijsprijs van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). 

De Oranjes waren, voor Nederland een koninkrijk werd, voornamelijk stadhouders en ze kregen daardoor vaak de symbolische autoriteit over de koloniën. Een positie die ze sluw uitbuiten waardoor deze familie schatrijk geworden is. Het bekendste voorbeeld daarvan is Graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen, die van 1637 tot 1644 gouverneur-generaal in Nederlands-Brazilië was. Hij verdiende daar alleen al kapitalen met het salaris dat de WIC hem betaalde en kreeg ook nog een gedeelte van hun winst. Daarnaast werd hij schatrijk door het uitbuiten van slavenarbeiders op zijn suikerrietplantages. Maurits veroverde ook enkele slavenforten op de Portugezen om de aanvoer van tot slaaf gemaakten veilig te stellen. Hij stond ook bekend om zijn wrede behandeling van tot slaaf gemaakten. De meesten van ons kennen hem echter van de kapitale villa die hij liet bouwen van zijn vermogen. De villa die we tegewoordig kennen als het Mauritshuis dat naast het torentje van de premier ligt. Overigens is van deze rijkdom uit slavernij niets van terug te vinden in het hele museum, wat het Mauritshuis tegenwoordig is. Ook in het educatiemateriaal wat dit museum verstrekt wordt hier met geen woord over gerept. White washing van kolonialisme zoals alleen de Nederlanders dat kunnen. *inmiddels heeft het Mauritshuis wel educatiemateriaal.

De Oranjes en de VOC speelden lange tijd een grote rol in de opiumhandel en alle criminele activiteiten eromheen. Echter, in 1795 werden de Oranjes verjaagd door de Franse troepen van Napoleon en tot 1813 leefden ze in ballingschap. Toen Napoleon verslagen werd in Leipzig hebben enkele mensen Willem Frederik prins van Oranje-Nassau uitgenodigd terug te keren als soeverein vorst en vanuit deze positie verklaarde hij zichzelf tot koning Willem l. Dit deed hij in 1815 en dat was het begin van een dynastie en het startsein voor het systematische uitwringen van de koloniën en van grootschalige opiumhandel. Willem I vond het uitknijpen van o.a. Nederlands-lndië zo belangrijk dat hij daarvoor de Koninklijke Nederlandsche Handelsmaatschappij (NHM) opzette. Via deze onderneming zette hij de koloniale
handel en administratie onder koninklijk bevel en zo kon hij deze militair onderwerpen. De NHM was een uiterst wrede onderneming die inheemse boeren en mijnwerkers zo uitbuitte dat in Nederlands-Indië minstens 100.000 mensen stierven aan hongersnood, niet omdat er geen eten was, maar omdat ze zo‘n groot deel van hun opbrengst moesten afgeven aan de NHM. Ook stierven vele duizenden arbeiders in de tinmijnen op het eiland Billiton dat kwam omdat de NHM ze verslaafd maakte aan opium om zo, via deze Chinese arbeiders dubbele winst te garanderen. Deze arbeiders klaagden dankzij hun verslaving niet over de embarmelijke werksituaties en hun verslaving leverde grof geld op. Door de combinatie van drugsverslaving en de vreselijke werkomstandigheden werkten velen zich letterlijk dood. De tinmíjnen waar dat gebeurde zijn tegenwoordig uitgegroeid tot BHP Billiton, een van de grootste bedrijven ter wereld met tienduizenden werknemers. De NHM werd ABN. het uiteindelijke ABN Amro. Door de vele bedrijven waarin koning Willem I, dankzij het Koninklijk predikaat
voor een zeer zachte prijs aandelen in kocht, werden de Oranjes stinkend rijk Wilhelmina kocht later aandelen in de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen ln Nederlands Indië, een petroleumbedrljf dat de olie uit de Sumatraanse bodem jatte. Later fuseerde dlt bedrijf tot Royal Dutch Shell dat zich vandaag nog steeds op grote schaal bezig houdt met neo-kolonialisme in o.a Nigeria. Deze familie heeft bloed aan de handen, bloed van tot slaaf gemaakten en van gekoloniseerde volken. waar ze rijk van werden zonder daar maar een cent belasting over te betalen. 

Op dit alles krijgen Willem Alexander en Maxima ook nog eens de hoogste en twee na hoogste uitkeringen van het land, wederom belastingvrij. Nederland denkt met konigddag een nationale dag van eensgezindheid te vieren, lekker net doen alsof we allemaal samen door een deur kunnen. Een dag dat er zogenaamd geen onderdrukkingen zijn en iedereen Nederlander is. Maar eigenlijk is die koningsdag niet meer dan een ordinaire nationale koloniale verheerlijking. De antiracist die dit gaat vieren begrijpen wij dan ook echt niet. 

Funk de Koning!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Over de 4,5 miljard gulden ‘herstelbetalingen’ die Indonesië aan Nederland heeft betaald

Over de financiële voordelen die Nederland gehaald heeft uit de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië op 27 december 1949 wordt door Neder...