donderdag 8 februari 2018

Thierry Aartsen, als je integer bent stap je op!Geachte Raadsleden,

Liever hadden we u rechtstreeks te woord gestaan maar tijdens de raadsvergadering van vandaag was daartoe geen mogelijkheid. Aangezien Aartsen voor de carnaval antwoord verwacht, hebben we besloten deze brief te schrijven.

Naar aanleiding van de lastercampagne van de fractievoorzitter van VVD Breda willen wij de volledige actiegroep De Grauwe Eeuw, graag uw aandacht vragen voor enkele zaken. Deze zaken zijn dermate ernstig en passen niet bij een lijsttrekker van een politieke partij, wij hebben daarom besloten om aangifte te doen van smaad en laster tegen de uitbater van Boerke Verschuren Johan de Vos en Thierry Aartsen. U zult vanzelf  begrijpen waarom deze zaak zo ernstig is aan het einde van dit betoog.

Aartsen en de Vos gebruiken (regionale) media en uw raad voor een verkiezingsstunt voor de VVD en voor een PR stunt van Boerke Verschuren.

We zullen punt voor punt benoemen hoe ze dit doen.

- Aartsen geeft aan dat wij intimideren via social media en anonieme dreigbrieven. Wij hebben nooit brieven verstuurd, laat staan anoniem. Wij strijden altijd met onze naam, juist om geen voeding te geven aan frames als deze. Wij communiceren altijd transparant in elke fase van een actie, dat kunt u op onze pagina zelf zien. Aarsten heeft deze brieven waaraan hij refereert ook nooit getoond en de enige noemenswaardige interactie die wij, tot aan zijn beschuldigingen, hadden met Boerke Verschuren was een tag in een status over een handhavingsverzoek dat u ontving ivm koloniale straatnamen. Wij hebben hier enkele racistische gebeurtenissen in uw stad opgesomd en voor transparantie bij de betrokken partijen deze getagd. Aartsen heeft deze ophef dus gecreëerd op basis van leugens als "anonieme bedreigingen".

- Boerke Verschuren en Aartsen geven ons de schuld van een oproep om recensies te plaatsen vorig jaar maar die oproep hebben wij helemaal niet gedaan. Zoals u in o.a. het artikel van Breda vandaag en zelfs op hun eigen pagina hierover kunt lezen was dat een Facebook groep waaraan wij niet verbonden zijn. Meerdere media verwijzen overigens naar deze Facebookgroep.

-Aartsen zegt dat wij een handhavingsverzoek hebben ingediend bij het college maar zoals het college zelf kan bevestigen is dit door 2 inwoners van Breda gedaan die geen lid van DGE zijn maar slechts op een oproep van ons reageerden. Aartsen criminaliseert met zijn laster deze twee stadsgenoten van u, die niets anders deden dan uw college te verzoeken de wet te handhaven. Aartsen plaatst zich boven de wet door op te roepen een strafbare mening uit te dragen en verloochent daarmee zijn taak als volksvertegenwoorder

Aartsen intimideert met deze tactieken betrokken burgers en ontmoedigt mensen zich te betrekken in politiek en bestuur. Aartsen vraagt u dus stelling in te nemen tegen uw eigen burgers die gebruik maken van hun burgerrechten op de wettelijk vastgelegde manier.

-Aartsen verzoekt het college stelling te nemen tegen het verzoek te stoppen met koloniale verheerlijking. Deze verheerlijking is een schending van de mensenrechten, welke schending de VVD klaarblijkelijk legitiem acht.

-Aartsen wil dat u stelling inneemt tegen het wissen van de geschiedenis dat wij volgens hem met zo'n verzoek zouden doen. Zoals het college zal beamen willen de indieners helemaal niet dat zaken verwijderd worden, ze willen juist dat er aanvullende informatie bij de straatnamen verschaft wordt zodat de geschiedenis juist completer wordt. Wie kan daar nou op tegen zijn?

-Aartsen claimt dat gemeente Utrecht samenwerking met ons gestopt heeft vanwege een dreigbrief aan de hoogste ambtenaar van Rijkswaterstaat. Ook dit is onjuist want gemeente Utrecht heeft de samenwerking niet gestopt om die frame, die mede VVD'er en lijsttrekker Dimitri Gilissen plaatste. De samenwerking is toentertijd gestopt vanwege een vermeende uitspraak van een van onze leden op social media, waarin de wethouder zich niet kon vinden. Een uitspraak die de media heeft verdraaid door slechts een deel ervan te plaatsen en te doen alsof een rechter hierover al geoordeeld heeft, het OM heeft nog niet eens besloten of ze hierin gaan vervolgen. Komende dagen zal ook duidelijk gemaakt worden dat de hetze om die uitspraak gebaseerd is op vertekende berichtgeving door de Telegraaf.

Gemeente Utrecht zet nog altijd ons initiatief voort met de partijen die wij hebben samengebracht. Dat betekent op zijn minst dat ze ons initiatief nog voluit steunen. Wij vermoeden dat de wethouder dit besluit heeft genomen onder politieke druk van de VVD. In de reactie van de wethouder valt de reden van beëindiging van de samenwerking na te lezen.

-Aartsen claimt dat wij een dreigbrief hebben geschreven en houdt zo vast aan de frame die deze collega VVD'er heeft geplaatst en die de media gretig overnam, zonder zelf onderzoek te doen. De brief in kwestie is een verzoek tot aanpassing van de naam van de Coentunnel. De "bedreiging" waarover de VVD'er het had is een aankondiging dat er acties zouden volgen bij een afwijzing van ons verzoek. Wij deden dit zelfs uit coulance, onaangekondigde acties zouden ze nog minder op prijs stellen. Wil de VVD dan dat we gelijk actie voeren ipv eerst een verzoek in te dienen zodat er een gesprek uit kan volgen? De aangekondigde acties zouden ook gericht zijn aan de Directeur Generaal van Rijkswaterstaat omdat deze, volgens Rijkswaterstaat zelf de enige was met de bevoegdheid dat besluit te nemen. Achteraf bleek dat Rijkswaterstaat helemaal niet de partij was die dit besluit neemt maar Gemeente Amsterdam. Wij baseerden ons met die veronderstelling op communicatie met Rijkswaterstaat zelf . Protestacties tegen individuele bestuurders is iets wat heel gebruikelijk is, zoals de voorbeelden onder de uitgelichte trefwoorden tonen, maar juist dit gedeelte greep de VVD'er aan om als bedreiging te omschrijven. Wij zijn een activistengroep en het is alleen maar logisch dat protestactie een van de middelen is die we gebruiken. Actie voeren tegen individuele bestuurders kan op oneindig veel manieren. Denk dan bijvoorbeeld aan een spandoek ophangen, een demonstratie organiseren etc. Dat hij een protestactie van niet witte mensen gelijk als gewelddadig beschouwt komt doordat eeuwenlange racistische stereotypering van niet witte mensen hem dat doen geloven. Wij hebben geen enkele reden gegeven om niet ervan uit te gaan dat we vreedzame acties zouden doen. Nu gaat Aartsen vast de Telegraaf frame over ons groepslid aanhalen maar dit was destijds helemaal geen issue. VVD probeerde hiermee activisten aan de ketting te leggen omdat hem de toon niet beviel. Het recht om te betogen is vastgelegd in de grondwet maar vermeldt niets over de toon. Wil de VVD restricties leggen op een burgerrecht?

De frame van VVD'er Gilissen kwam trouwens ook maanden na het indienen van het verzoek van de DGE en Rijkswaterstaat heeft zelf nooit dit als bedreiging gezien. We hebben zelfs in een interview uitgelegd wat we met die uitspraak bedoelden. Er is van niets een hele ophef gecreëerd door de VVD die de media flink uitvergoot heeft. EenVandaag ging daarin zelfs zo ver dat hen de betreffende zin waarin we acties aankondigden heeft aangepast door een komma te vervangen door een punt en wat na de komma kwam helemaal weg te laten. Geen wonder dat zoveel mensen hun geloven maar dat zijn over het algemeen mensen die niet het hoge woord hebben over een onderwerp en die niet een positie als van Aartsen bekleden. Van mensen die dat hoge woord wel hebben mag je toch verwachten dat ze gedegen onderzoek doen, Aartsen heeft dit alsnog verzuimd terwijl hij wel veel tijd en energie stak in persberichten, facebookstatussen en mediamomenten. Een andere optie dan nalatigheid is dat hij de frame bewust overeind heeft gehouden. Beide zaken zijn op zijn zachts gezegd kwalijk voor een lijsttrekker van een besturende partij van een gemeente. Wij vragen ons dan ook af of hij altijd zo onzorgvuldig met feiten of de waarheid omgaat?

-Aartsen is bang dat wij aangifte tegen kinderen gaan doen wanneer die zich als een racistische stereotypering verkleden. Wanneer hij zich verdiept had in onze aangifte tegen TivoliVredenburg wist hij dat wij aangifte gedaan hebben tegen een instituut dat opriep om in racistische stereotyperingen verkleed te komen, niet om de kostuums zelf. Mensen weten vaak niet dat iets wat ze doen racistisch is tenzij men ze erop wijst. Deze aangifte deden we ook pas na uitspraken in de media, die de directeur deed, die niet correspondeerden met hoe ze naar ons communiceerden. TivoliVredenburg erkende tegen ons namelijk wel het racisme maar weigerde om dit te herstellen. Zij noemen zich een cultureel podium en zijn zwaar gesubsidieerd. Zij hebben daarom een verantwoordelijkheid te nemen. Na eerst aan ons te erkennen dat ze schuldig waren en erna het tegenovergestelde te zeggen in de media plus de vermelding dat we 'het' (de genocide op American Indians) niet groter moesten maken dan het was. Deze genocide kostte meer dan honderden miljoenen levens en duurt nog altijd voort dus om dan zoiets te zeggen is nogal racistisch. Aartsen zegt dat onze aangifte onterecht was maar wij hebben nog helemaal geen bericht van het OM hierover. Wij gaan zelfs met onze bezwaren door tot aan de hoge raad om hierover een uitspraak te krijgen. Dat hij op voorhand al voor rechter speelt botst met de trias politica die we in deze democratische rechtstaat hebben. Een lijsttrekker die lak heeft aan de trias politica zou geen politicus mogen zijn in dit land, is onze opvatting. Dit leidt namelijk tot fascisme of een dictatuur.

Met een zwarte Piet stereotypering was het enige verweer dat men in dit land steeds kon geven dat het geen blackface is, dus geen racisme is, omdat zwarte Piet zwart van roet is. Bij yellowface en redface, die net als blackface als racistische stereotypering gezien worden, is er echter geen "folklore" die hierop een excuus voor een zogenaamde uitzondering zou kunnen vormen. Aartsen verdedigt dus een wereldwijd erkende racistische stereotypering en bevestigt dit door het als een politieke mening te presenteren.

Dan nog enkele analyses die wij maakten.
Op social media is te zien hoe Aartsen, De Vos en de hoofdredacteur van Breda Vandaag grapjes maken over hun plannetje. Het ongemakkelijk gevoel bekroop ons gelijk toen we het zagen. De Vos tagt de hoofdredacteur met de woorden "ze zijn wel erg vroeg" met een knipoog, hieronder staan ook grappen van Aartsen en De Vos. Dit en een andere status, waarin gezged wordt dat wij nu al van ons laten horen geeft ons toch echt aan dat er dit jaar geen eerder moment was dat zij van ons gehoord hadden. Anders zeg je dat niet zo.


Overigens geeft de Vos in het statement aan dat ze bij Boerke Verschuren open staan voor communicatie maar het tegendeel is waar. Vorig jaar blokkeerden ze mensen die kritiek hadden, dat kun je gewoon nog teruglezen in reacties op andere paginas bij statussen over dit onderwerp. Ook riep de uitbater, als reactie op de kritiek, de mensen op te laten merken dat het geen racisme zou zijn. Alsof hoe meer mensen iets roepen hoe meer het waarheid wordt. Zowat heel racistisch Nederland plaatste op zijn oproep  recensies waarvan een niet gering aantal zelf vol racisme zat. Die 'Carnaval zonder haat' is behoorlijk zuur, wanneer je de haat die afspatte van die reacties en de minachting die de uitbater dus heeft voor de slachtoffers van racisme die kritek uiten ziet.

We kunnen alleen maar concluderen dat wij vanwege de grote media aandacht die er de laatste maanden voor ons is, waardoor we niet geliefd zijn bij de racistische massa en rechtse stemmers, gebruikt zijn voor hun politieke en PR plannetje. De schandalig eenzijdige berichtgeving zonder enig journalistiek onderzoek door Breda Vandaag en de overdaad aan PR die dit platform steeds geeft aan Boerke Verschuren bevestigen ons gevoel hierin. Ook andere media, als bijvoorbeeld WNL, hebben hun verantwoordelijkheid niet genomen. Als journalist vraag je toch naar bedreigingen en brieven wanneer die aanleiding waren van de situatie waarover je bericht? Ook hebben ze allemaal verzuimd om de andere aantijgingen jegens ons te onderzoeken. Alleen Krapuul was kritisch en had dit toneelspel door. Een liegende lijsttrekker die vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen door geen enkele media gecontroleerd wordt is problematisch. Wij hopen dat kiezers wel de ernst inzien van wat zich hier heeft afgespeeld maar hopen dat ook van het partijbestuur van de VVD. Evenals de fractie in Den Haag, aangezien deze persoon kandidaat voor de tweede kamer is.

Aartsen heeft zijn positie ernstig misbruikt voor een politiek spelletje en het valselijk beschuldigen van burgers en activisten.
Iedereen in het college en de raad, de onschuldige indieners van de verzoeken, de media en zelfs de pagina van VVD Breda zijn schandalig misbruikt door deze lijsttrekker. Hij was zelfs zo hoogmoedig  dat hij het denkvermogen van ons allemaal heeft onderschat. Alles wat we aantonen stond openbaar n.b.. Aartsen heeft burgerrechten proberen in te perken door het negeren van de trias politica. Ook heeft hij een democratische tool voor burgers proberen te beïnvloeden, onze vrijheid van meningsuiting proberen te ontnemen en het protest tegen discriminatie proberen de kop in te drukken. Hiermee toont hij aan de grondwet niet te respecteren. Dit geldt in elk geval voor artikel 1, artikel 7 en artikel 9 van de grondwet.

U hoeft het absoluut niet met ons eens te zijn politiek gezien maar iedereen zal het met ons eens zijn dat het politieke systeem in Breda door Aartsen misbruikt werd. Ook werden uw gemeente en carnaval geminacht door Aartsen toen hij ze inzette voor zijn corrupte strategie. In het gunstigste geval heeft hij zich enorm slecht verdiept in alles maar ook dat diskwalificeert hem als integer politicus.

U heeft alle feiten en bewijs nu, dit zelfde verhaal plus bewijs is naar de media gestuurd. Wij verwachten dat u de burgers van uw stad beschermt en het juiste zult doen en zich niet laat afleiden in uw besluit door de mediahetze rondom onze groep. Van Aartsen verwachten we minstens rectificatie en excuses en wanneer hij integer is stapt hij op.

Dank voor uw tijd.

Met strijdbare groet,

Actiegroep De Grauwe Eeuw

Over de 4,5 miljard gulden ‘herstelbetalingen’ die Indonesië aan Nederland heeft betaald

Over de financiële voordelen die Nederland gehaald heeft uit de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië op 27 december 1949 wordt door Neder...