donderdag 1 februari 2018

Persbericht:  De Grauwe Eeuw en burgers roepen 5 Nederlandse gemeenten op te stoppen met koloniale verheerlijking.

-Ook de Coentunnel moet anders gaan heten.

Vandaag zijn er in vijf Nederlandse gemeenten verzoeken om te stoppen met koloniale verheerlijking ingediend. Dit is de aftrap van een actie die wordt gecoördineerd door actiegroep De Grauwe Eeuw maar de indieners zijn allemaal 'gewone' burgers die niet aan de activistengroep verbonden zijn. De indieners reageerden op een oproep van de actiegroep en hebben allemaal in hun eigen gemeente een vergelijkbaar verzoek ingediend. Het gaat vandaag om Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Leiden en Breda. Meerdere steden hebben meerdere verzoeken ontvangen. "De komende periode zullen er meerdere gemeenten zo'n verzoek ontvangen: we willen het spreiden zodat het voor een langere periode onderwerp van discussies zal zijn. Bij een enkel mediamoment is er kort ophef maar dan gaat na de storm gewoon weer het dagelijkse leven door. Wij proberen in plaats van een heftige storm een harde wind te laten waaien die langer duurt.", licht de actiegroep toe in hun persbericht.

Actiegroep De Grauwe Eeuw diende zelf en mede namens Stichting Comité Nederlandse Ereschulden K.U.K.B en AFVN/Bond van antifascisten bij het college van B en W te Amsterdam een verzoek tot naamswijziging van de Coentunnel in.

Er is veelal gekozen om handhavingsverzoeken in te dienen omdat dit soort verzoeken een gemeente dwingen om hier spoedig onderzoek naar te doen en de wet binnen een termijn van 6 weken te handhaven. De wet die gehandhaafd dient te worden, volgens de indieners, is de anti-discriminatiewet. Koloniale verheerlijking is namelijk een vorm van racisme maar er bestaat geen wetgeving over racisme dus is gekozen voor de wet tegen discriminatie die het dichtst bij in de buurt komt van anti racisme wetgeving. Wanneer een gemeente niet binnen de wettelijke termijn handhaaft of met een beargumentering komt waarom niet gehandhaafd wordt moet die gemeente een dagelijkse dwangsom betalen. Wanneer een gemeente het verzoek afwijst kunnen de indieners een bezwaarprocedure starten en uiteindelijk zelfs naar de bestuursrechter. Of dat zo ver komt hangt van elke indiener zelf af en van de gemeente natuurlijk want die kunnen ook gewoon instemmen.

Opvallend is dat er in de meeste verzoeken niet voor een naamswijziging gevraagd is maar specifiek om te stoppen met koloniale verheerlijking. De Actiegroep geeft hiervoor in hun persbericht de volgende verklaring: "Wij hebben dit vanaf het begin steeds zo gedaan maar Geenstijl en Duic hebben dit verdraaid waardoor Nederland denkt dat wij straatnamen willen weghalen. Wij zijn daar wel voorstander van maar eerst moet er een educatie moment zijn. Nederland moet eerst gaan beseffen wat voor mensen hier verheerlijkt worden. Dit kun je doen door aanvullende informatiebordjes. Na een tijd weten de mensen het wel en zal het ongemakkelijk worden en zullen ze zelf hopelijk om een naamswijziging vragen. Alle politici die in de media tegen ons ageren hebben niet eens in de gaten dat wij exact voor ogen hebben wat ze zelf opperen. Overigens vinden we dat standbeelden wel moeten verdwijnen en belangrijke infrastructuur hernoemd in het geval ze de naam van een koloniale misdadiger dragen."

Aan het verzoek voor naamswijziging valt op dat er precies dezelfde zin in staat als waardoor de groep in opspraak raakte bij de gemeente Utrecht omdat deze zin als bedreiging opgevat werd. "De acties zullen ook gericht zijn aan het college en de personen erin omdat u de enigen bent die hier een besluit over kunnen nemen"  staat in het verzoek. Ook hier heeft de Actiegroep een uitleg voor: "Eenvandaag en de VVD hebben bewust een komma vervangen door een punt en de rest achter die komma niet vermeld." Aldus De Grauwe Eeuw. "Wij gaven namelijk duidelijk aan dat we tegen de ambtenaar in kwestie actie zouden voeren omdat hen de enige was die daarover kon beslissen, zo was ons verteld door Rijkswaterstaat zelf. Het is hartstikke gebruikelijk dat er tegen individuele bestuurders acties worden ondernomen, dat een Dimitri Gillissen daar zo'n ophef over maakt was puur theater. Reageerde hij ook zo toen Wilders actie aankondigde tegen Marcouch?" De Grauwe Eeuw sluit af met: "We gebruiken bewust die woordkeuze om aan te tonen dat wij ons niet laten muilkorven door racistische politici. En de VVD is al helemaal de laatste die met het vingertje mag wijzen over integriteit."

##############

Einde Persbericht

Aanvullende info

Een van de handhavingsverzoeken


Verzoek naamswijziging Coentunnel
FacebookTwitter

Bekijk De Grauwe Eeuw (@DeGrauwEeuw): https://twitter.com/DeGrauwEeuw?s=09

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Over de 4,5 miljard gulden ‘herstelbetalingen’ die Indonesië aan Nederland heeft betaald

Over de financiële voordelen die Nederland gehaald heeft uit de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië op 27 december 1949 wordt door Neder...