woensdag 31 januari 2018

Verzoek aan college B&W Amsterdam voor naamswijzing Coentunnel


Geachte College van B&W,
Zoals u wellicht weet is er de laatste decennia steeds luidere kritiek op het vereren van koloniale misdadigers. Hoewel media en populistische politici deze kritiek afdoen als een trend en onterecht gezeur is deze kritiek geen trend en zal deze alleen maar gaan toenemen de komende jaren overal in de wereld is het protest toegenomen tegen deze vorm van racisme, want dat is het gewoon. U weet dit zelf als geen ander want u ontvangt zelf vaak verzoeken over deze Coenntunnel. Ook krijgen partijen als Denk, die koloniale verheerlijking en met name de Coentunnel wil dekoloniseren een behoorlijk deel van de Amsterdammers achter zich. En dan de woorden van Floris Thoolen  van commissie straatnaamgeving spreken ook voor zich wij citeren: "Het enige wat ik erover kwijt wil, is dat we al vaak verzoeken hebben gehad de naam van de tunnel te wijzigen en die zijn allemaal afgewezen," 
Wij hebben vorig jaar contact gehad met Rijkswaterstaat hierover en zij verzekerden ons dat zij verantwoordelijk waren dus wij hebben de Directeur Generaal een zelfde verzoek als aan vandaag aan U gestuurd. Wij werden hierna geframed door Eenvandaag alsof we deze persoon met geweld bedreigd hadden. Ze deden dit door een komma te vervangen door een punt en de rest van de zin weg te laten. Dit toont ons dus aan hoe toxic de hele sfeer rond koloniale verheerlijking werkelijk is. Mensen die gebruik maken van hun burgerrechten worden door staatsmedia geframed en op die manier wordt hun het recht om te demonstreren ontnomen. Wilt u als college echt bijdragen aan deze repressie van burgers? Of wilt u tonen dat u wel degene bent die het voortouw neemt en tegelijkertijd respect toont voor de slachtoffers van Nederlands kolonialisme en hun nabestaanden. U heeft zoveel aan deze mensen te danken qua rijkdom dat u nu ook eens iets voor hen mag doen. Het was al onacceptabel dat zoveel verzoeken ingediend zijn en enkele personen vervolgens besluiten dat die verzoeken niet belangrijk zijn terwijl ze zien dat het leeft onder de bevolking. 
Wij hebben vanwege het overlijden van Burgemeester van der Laan gewacht met het indienen van ons verzoek bij u. Dat wachten houdt vandaag op want de burgers die u zomaar aan de kant zet en wij zijn het beu.
Daarom verzoeken wij: Actiegroep de Grauwe Eeuw mede namens Stichting comité Nederlandse Ereschulden K.U.K.B. en AFVN/ Bond van Antifascisten via dit verzoekschrift om de naam van de Coentunnel te wijzigen. Onze motivatie volgt in de rest van dit verzoek. Voordat wij tot onze motivatie overgaan willen we u duidelijk maken dat er bij een weigering acties vanuit De Grauwe Eeuw zullen volgen die tegen de Coentunnel gericht zullen zijn. De acties zullen ook gericht zijn aan het college en de personen erin omdat u de enigen bent die hier een besluit over kunnen nemen aangezien de straatnamencommissie  slechts een adviserend orgaan is dat er een racistisch beleid op nahoudt.
Waarom wij vinden dat de naam aangepast moet worden is om verschillende redenen.Vandaag zijn er overal door het land verzoeken ingediend om te stoppen met koloniale verheerlijking, ook in de gemeente Amsterdam. Deze verzoeken zijn door individuële inwoners van die steden ingediend, die dit vrijwillig deden omdat ze zich kapot ergeren aan deze schaamteloze vorm van racisme in het straatbeeld. Bij de meeste gemeenten hebben ze een mogelijkheid tot aanpassen van die namen wanneer de persoon waarnaar de straat vernoemd werd omstreden is. Het probleem bij de gemeente Amsterdam is dat deze een racistisch beleid erop nahoudt door geld boven mensenrechten te plaatsen. U vindt het namelijk te duur om straatnamen aan te passen en daarom wijst u telkens verzoeken tot verandering van straatnamen af. Gemeente Amsterdam heeft wel geld voor te duur uitgevallen infrastructuur als de Noord/zuidlijn maar voor racismebestrijding knijpen ze de knip dicht. Schandalig voor een stad met om diversiteit in inwoners en bezoekers.
Verder zijn er genoeg manieren te bedenken om juist geld te verdienen met de dekolonisatie van het straatbeeld. Maar Amsterdam blijkt zo koppig en conservatief als maar kan, de enige mogelijkheid die u openlaat voor aanpassing is wanneer er NIEUWE feiten over een persoon aan het daglicht komen die op het moment van de naamgeving niet bekend waren. U houdt hiermee een cultuur in stand van het verheerlijken van terrorisme, slavernij, racisme en volkerenmoord. Tevens draagt u bij aan de indoctrinatie van.kinderen met de halve waarheden die over deze criminelen rondgaan waardoor ze geromantiseerd worden en volkerenmoord genormaliseerd. Wij zeggen nadrukkelijk U omdat er in uw beleid geen ruimte is gelaten voor veranderende mindset. Bij de opening van de Coentunnel was Nederland namelijk nog een koloniale macht en ondertussen heeft Nederland veel meer niet witte inwoners die u al hun mogelijkheid tot protest heeft ontnomen doordat uw beleid geen rekening met deze groep houdt maar wel met witte Nederlanders die 40 jaar geleden leefden. Dit is een kwalijke zaak die alleen u kunt doorbreken. 
Wij hebben voor u een escape waarmee u uw eigen richtlijnen handhaaft, geen politiek gezichtsverlies leidt ten aanzien van racistisch Nederland en.de populistische politieke partijen en tevens zet u er een onderbelicht gedeelte van de koloniale geschiedenis van dit land op de agenda. Er zijn namelijk feiten over Coen en de VOC bekend geworden die ten tijde van de naamgeving niet bekend waren of krampachtig verzwegen. Feiten die zo ernstig zijn dat herziening van de naam minstens in overweging genomen moet worden. Het gaat om deze feiten:
Tot voor kort werd Nederlands aandeel in de Europese slavernij uitsluitend aan de WIC toegeschreven. Vraag mensen van boven de 35 hiernaar en ze zullen bijna allemaal zeggen dat de WIC slaven verhandelde en daar een monopolie op had. Wat echter goed uit de geschiedenis is gegumd is dat de VOC veel eerder, langer en grootschaliger slaven voornamelijk hield en een deel ook verhandelde. Eigenlijk is het helemaal niet goed uitgegumd want het staart ons  recht in het gezicht aan wanneer we de geschiedenisboeken lezen. Batavia werd bijv op de resten van Jacatra gebouwd door tot slaaf gemaakten. Dit was in het jaar dat de WIC werd opgericht. De VOC was er toen al uiterst bedreven in zo bewijst ook de slavenkolonie Fort Kaap die veel gruwelijker was dan Curaçao volgens de overleveringen en waar vele duizenden tot slaaf gemaakten verkocht en verscheept zijn. De kaapkolonie werd gesticht door van Riebeeck die werkte voor de VOC. Er waren ten tijde van de VOC ongeveer twee miljoen tot slaaf gemaakten waar bij de WIC het er ongeveer 600.000 waren. De WIC wordt nergens verheerlijkt omdat men slavenhandel verheerlijken toch net te ver vond gaan in Nederland, nu blijkt dat de VOC nog veel meer heeft bijgedragen aan slavenhandel en houden is het niet meer dan logisch om deze criminelen van hun voetstuk te halen. Veel kosten voor particulieren zitten er niet aan vast want er woont niemand in een tunnel. Tevens dwingt u als gemeente ook niet om door een tunnel vernoemd naar een terrorist te rijden. Het zou natuurlijk het allermooist zijn wanneer u die tunnel zou hernoemen naar een verzetsstrijder tegen Nederlands  kolonialisme, een strijder als Pong Tiku bijvoorbeeld. Een andere optie is om Amsterdammers te laten kiezen tussen enkele door u voorgedragen personen.
Wij zien met vertrouwen uw besluit tegenmoet, Amsterdam was altijd een stad van.gelijkwaardigheid en internationale allure. Zo'n stad kan zich zulke verheerlijking van terroristen niet veroorloven en.u weet ook dat wanneer het nu niet gebeurt er in de toekomst mensen zich zullen afvragen waarom Amsterdam zo laat was met het dekoloniseren van de stad. Dat lijkt nu.nog een no issue maar over enkele jaren is dit niet meer weg te denken uit onze samenleving. Gemeente Utrecht is er al volop mee bezig na onze aanzet. U kunt het niet meer maken om nu nog de kant van racisme en kolonialisme te plaatsen.
Laat ons weer trots worden op het tolerante en inclusieve Amsterdam wat het ooit was, denk daaraan wanneer u een besluit neemt ipv aan de populisten. Die zijn er al lang niet meer wanneer de dekolonisering van Amsterdam is afgerond. 
Strijdbare Groet,

Actiegroep de Grauwe Eeuw
Stichting Comité Nederlandse Ereschulden K.U.K.B
AFVN/Bond van AntifascistenGeen opmerkingen:

Een reactie posten

Over de 4,5 miljard gulden ‘herstelbetalingen’ die Indonesië aan Nederland heeft betaald

Over de financiële voordelen die Nederland gehaald heeft uit de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië op 27 december 1949 wordt door Neder...