maandag 22 oktober 2018

Persbericht: Gemeente Utrecht koloniseert straatnamenproject

- P E R S B E R I C H T -

Gemeente Utrecht koloniseert straatnamenproject

UTRECHT, 22 oktober 2018 - Aanstaande zaterdag presenteert Utrecht een koloniale straatnamen wandel route. Dit project is geïnitieerd door Actiegroep De Grauwe Eeuw, echter probeert de gemeente op leugenachtige wijze zelf met de veren te pronken. “Dit is precies wat wij voor ogen hadden met ons verzoek op 17 augustus 2016.” aldus Michael van Zeijl van De Grauwe Eeuw.

De start van het straatnamenproject was een verzoek van Actiegroep De Grauwe Eeuw op 17 augustus 2016 waarin de commissie straatnaamgeving gevraagd werd te stoppen met koloniale verheerlijking. Dit werd door de commissie “… opgevat als een verzoek om wijziging straatnamen, hetgeen niet door de Actiegroep bedoeld was.” aldus het college van B & W op 24 november 2016.

Toen dat misverstand uit de lucht was heeft de gemeente het verzoek van De Grauwe Eeuw enthousiast en actief opgepakt. De actigroep werd gevraagd een werkgroep op te zetten. Hier stonden ze in eerste instantie argwanend tegenover, maar na persoonlijke toezeggingen van wethouder Diepenveen, is toch besloten een bijdrage te leveren. De Grauwe Eeuw heeft een werkgroep opgezet en een aantal mensen en organisaties uitgenodigd en betrokken. De gemeente maakte het project zelf groter dan de actiegroep had beoogd, door het als project bij de universiteit Utrecht uit te zetten. Vervolgens gebeurde precies dat wat De Grauwe Eeuw al vreesde en wat wethouder Diepenveen had bezworen dat niet zou gebeuren. Rechtse politici begonnen te mekkeren dat de gemeente samen werkt met een actiegroep. En onmiddellijk zwicht wethouder Diepenveen en dondert, recht tegen zijn persoonlijke toezeggingen in, de actiegroep uit hun eigen project. Jeffy Pondaag van stichting Comité Nederlandse Ereschulden (yayasan K.U.K.B.) was vanaf het begin van het project erbij betrokken en bevestigt de verklaring van De Grauwe Eeuw. "Ik was bij veel vergaderingen aanwezig en vanaf de allereerste bijeenkomst van "werkgroep straatnamen", zoals het project genoemd werd, hebben de activisten van De Grauwe Eeuw duidelijk gemaakt dat het veranderen van straatnamen niet de voorkeur had. Zij pleiten juist voor educatie en aanvullende informatie bij koloniale verheerlijking. Elke vergadering was ook gericht op hoe daaraan invulling gegeven zou worden. Ik ben ook vertrokken uit dat project omdat ik het schandalig vond dat De Grauwe Eeuw uit hun eigen project gegooid werd zonder enige wederhoor." aldus Pondaag.

Over deze beschamende gang van zaken blijft de gemeente liegen. In het artikel in het AD op 18 oktober wordt gedaan alsof Lombok de VOC- straatnamen behoudt ondanks De Grauwe Eeuw. Hoe het ook zij, De Grauwe Eeuw is vooralsnog blij dat er resultaat is. “Zoals het beschreven staat is precies wat wij beoogden, dat de koloniale misdaden van mensen waar wij straten naar vernoemen, meer bekendheid krijgen.” aldus Michael van Zeijl van De Grauwe Eeuw. "Het is wel dubbel zo zuur dat een organisatie als artikel 1, wat zich vanwege door de staat opgelegde restricties niet mag uitspreken tegen racisme  aangezien racisme niet eens verboden is in dit land en zij alleen educatie mogen geven over wettelijke bepalingen mbt discriminatie. Hiermee bevestigen zij de witgewassen definitie van racisme. wij hadden juist nadrukkelijk aangegeven dat deze partij om deze reden geen geschikte partij zou zijn. De raciale agressie waarmee artikel 1 hierop reageerde bevestigde onze stelling. Ook met deze keuze koloniseert Gemeente Utrecht een dekolonisatieproject. Wat was opgezet als dekoloniaal project van niet witte Nederlanders is nu dus het zoveelste white saviors project geworden."

Dit is een fragment van het officiële besluit van gemeente Utrecht over ons eerste verzoek aan commissie straatnaamgeving:

https://drive.google.com/file/d/12QkhLcJidVUALvRlAbI9uLFalJE6o2Mm/view?usp=drivesdk

Bijgevoegd zijn geluidsopnames waarin duidelijk te horen is wat voor afspraken van Zeijl gemaakt heeft met wethouder Diepeveen en welke laatsgenoemde gebroken heeft.

Het eerste fragment is een beknopte samenvatting van het gehele gesprek wat in het geheel daaronder staat. Tot slot de brief van B&W

https://drive.google.com/file/d/15RpYldfUdGHkC25NKpjrk3FkLvOI55lw

https://drive.google.com/file/d/0B13Mxd6wfo1BQXYyUXBYeDdjSE0

https://drive.google.com/file/d/12QkhLcJidVUALvRlAbI9uLFalJE6o2Mm

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Over de 4,5 miljard gulden ‘herstelbetalingen’ die Indonesië aan Nederland heeft betaald

Over de financiële voordelen die Nederland gehaald heeft uit de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië op 27 december 1949 wordt door Neder...