vrijdag 2 november 2018

Persbericht: De Grauwe Eeuw doet aangifte tegen de criminele organisatie van Jan H.Bij Politie Zaandijk is er donderdag 2 november aangifte gedaan tegen burgemeester Jan Hamming van Zaanstad en vijf andere partijen wegens deelname aan criminele activiteiten in georganiseerd verband. Tevens werd er tegen alle partijen aangifte gedaan van discriminatie (art. 137 c t/m g Sr). De aangever was Michael van Zeijl van de Grauwe Eeuw, de groep die vorige maand aankondigde de racistische nationale intocht te gaan stoppen.

Van Zeijl werd evenals meerdere activisten vorige maand door Hamming uitgenodigd voor een gesprek, dat gesprek werd uiteindelijk de aanleiding van de aangekondigde acties. “Het gesprek ging grotendeels over hoe ik dacht over het besluit van gemeente Zaandam, om de intochten in die gemeente binnen 3 à 4 jaar geleidelijk te ontdoen van het racistische karikatuur Zwarte Piet”, aldus van Zeijl, “tijdens dat gesprek erkende de burgemeester ook dat Zwarte Piet racisme is”, vervolgt hij. “Het werd een stroef gesprek waarin zij mij probeerden te overtuigen dat uitfaseren van het racisme in Zwarte Piet een beschaafde oplossing is omdat de racistische massa aan het idee zou moeten wennen.” verzucht van Zeijl. “Eigenlijk zeiden ze dus dat slachtoffers van racisme nog langer racisme moeten blijven ondergaan om zo de gevoelens van de gepriveligieerde groep te sparen. Deze ‘oplossing’ maakt deze racistische situatie, waar mogelijk, nog racistischer. We werden het  ook niet eens en uiteindelijk veranderde het topic. Als laatste vroegen ze naar mijn plannen voor de intocht en of ze daaraan konden bijdragen. Na een kort en duidelijk nee hebben we afscheid genomen, het gespreksverslag zou nagestuurd worden. Toen Rogier Meijerink, die een vergelijkbaar gesprek had met de burgemeester, en ik samen een persbericht over het vierjaren plan van Zaandam en de burgemeesters erkenning van het racisme publiceerden loog de burgemeester alles af in de media. Uit het gespreksverslag wat ik ontving was bijna het gehele gesprek verwijderd, de aanvulling die ik daarom verzocht wilden ze niet toevoegen. De burgemeester zette ons dus als leugenaars weg. Dat de burgemeester, ondanks zijn erkenning van het racisme, toch de vergunning verleent, versterkt door zijn leugens, is de reden van ons besluit om de intocht te stoppen.” Legt van Zeijl uit. Omdat de burgemeester weigert te rectificeren publiceert van Zeijl via zijn persbericht ook de volledige geluidsopname die hij van het gesprek maakte.

Omdat De Grauwe Eeuw zeker wil zijn dat de burgemeester verantwoordelijkheid moet nemen heeft de groep ook besloten om dat te doen via strafrechtelijke procedures tegen alle partijen die volgens hem de middelen bezitten om deze intocht te stoppen maar die niet inzetten.

De partijen zijn en hun rol in de intocht zijn.
-Gemeenteraad en burgemeester van Zaandam wegens het financieren van mensenrechtenschendingen en wegens het verstrekken van de vergunning.
- Stichting NTR wegens het uitzenden van racisme;
- De Comissariaat van de media wegens het toelaten van het uitzenden van racisme;
- Kijkwijzer (NICAM) wegens het niet classificeren als 16+ van deze uitzending;
- Vink Vision BV. als organisator van de racistische intocht;
- Nederlandse Staat wegens het toestaan van de racistische intocht.

“Of het daadwerkelijk tot een handhaving en vervolg zal leiden is maar de vraag, aangezien het OM structureel weigert te vervolgen in racisme zaken. Het Nederlands recht is dan ook niet onze enige optie”, besluit van Zeijl.


Geluidsopname:

https://drive.google.com/file/d/1jl4IMuYnHkF17gNl-U7fI-szmxXq0VYu/view?usp=sharing

Gespreksverslag en mailverkeer:

https://drive.google.com/folderview?id=1EVphaTc4voY1hfoSBZ7YXvxppn_MnTZv

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Over de 4,5 miljard gulden ‘herstelbetalingen’ die Indonesië aan Nederland heeft betaald

Over de financiële voordelen die Nederland gehaald heeft uit de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië op 27 december 1949 wordt door Neder...