dinsdag 5 december 2017

De witte onschuld van HalsemaBij Buitenhof was er gisteren een discussiepanel onder de whitewashed titel "de zwarte bladzijden in onze geschiedenis", whitewashed omdat meer dan vier eeuwen kolonialisme en alle misdaden die daaruit voorvloeiden en dit wereldwijd geen bladzijden maar een complete bibliotheek zijn. In het panel zaten socioloog Willem Schinkel, publicist en voormalig GroenLinks lijsttrekker Femke Halsema en de directeur van het Rijksmuseum Taco Dibbits. Aan het Rijksmuseum en het witwassen van de geschiednis wat dit instituut doet hebben we al enkele malen aandacht besteed dus dat doen we nu niet we taggen ze toch omdat ze misschien wel iets leren hiervan en hun mindset aanpassen na het lezen hiervan. Bij de socioloog viel op dat die erg goed beseft waarom Europees kolonialisme een onderwerp is wat vandaag de dag nog ontzettend veel invloed heeft op de hedendaagse wereldpolitiek. Ook gaf hij twee maal aan dat er partijen aan tafel ontbraken, alles werd namelijk vanuit een wit perspectief verteld wat niet meer is dan kolonisatie van dit onderwerp. Uit slavernij en Europees kolonialisme zijn namelijk de machtstructuren ontstaan die vandaag de dag nog miljarden mensen benadelen. Femke Halsema is de trigger geweest voor deze status. We wijden er een status aan omdat de gedachtengang van Halsema er een is die we vaak zien bij linkse witte Nederlanders die zichzelf progressief en antiracistisch vinden. We komen daar vanzelf op, verder in deze status.

Allereerst willen we het hebben over de hedendaagse situatie mbt Europees kolonialisme want dat is niet iets van eeuwen geleden maar iets wat heden ten dage nog levensecht is. Zo is de oorspronkelijke bevolking van Europese kolonies als Australië, V.S, Canada en delen van het Afrikaanse continent vandaag de dag nog onderdrukt door witte Europeanen. Deze volken hebben geen zelfbeschikking en leven vaak nog onderaan de samenleving die hun koloniseert. In de V.S. bijv. wonen de oorspronkelijke bewoners nog steeds in reservaten en de omstandigheden daar zijn van die aard dat ze inhumaan zijn (ik, mod, heb een hekel aan de term inhumaan want die impliceert dat dieren niet goed behandeld hoeven te worden toch zet ik hem neer omdat helaas anderen zich niet kunnen inleven met een term die niet specifiek mensen benoemt ). Deze oorspronkelijke bewoners worden ook op een nog grotere schaal vermoord door de politie van de V.S. dan de Afro Amerikanen. Deze laatste groep heeft zich georganiseerd onder Black Lives Matter protesten en ontvangt hiervoor wereldwijd veel solidariteit, helaas vergeet de wereld de indigenous bevolking.


Nederlanders hadden bij elk van de invasies op de andere bewoonde continenten een belangrijke rol, ze hebben bijvoorbeeld Australië ontdekt. Op het Amerikaanse, Aziatische en Afrikaanse continent hebben Nederlanders meegewerkt aan de vele volkerenmoorden. Zo hadden ze een belangrijke rol in de genocide op de KhoiKhoi van huidig Zuid Afrika en de Lenape rond Manhattan, de Pequot massacre (ook bekend als Thanksgiving massacre die ieder jaar erna gevierd werd met nog een massamoord op de oorspronkelijke bevolking en nu zelfs een nationale feestdag is met een white washed verhaal) werd uitgevoerd door Nederlandse en Engelse huurmoordenaars, laten we de welbekende massamoorden op volken uit de Indonesische Archipel en bijv. Banda niet vergeten enzovoorts. De rol in de meeste van die volkerenmoorden worden nooit benoemd en ook niet meer als relevant gezien terwijl al die volken nog steeds niet hun zelfbeschikking terug hebben op Indonesië na maar dit land bestond voorheen uit honderden verschillende volken dus ook die volken worden nu centraal bestuurd op Java.

Naast deze daden hebben Nederlanders een grote rol gehad in het ontstaan van de huidige machtstructuren (wat ook benoemd worden door de socioloog en Halsema) Nederland heeft intensief meegewerkt aan het creëren van racistische hiërarchien en paste apartheidssystemen toe. Amsterdammer Verwoerd deed dat in Zuid Afrika en Nederland had in de Nederlandse wet een apart gedeelte aangenomen die beschouwd werd als grondwet van Nederlands Indië, deze wet gaf verschillende geloofsgemeenschappen en "rassen" verschillende privileges. Apartheid ver voor de Zuid Afrikaanse Apartheid. Heden ten dagen zijn stereotyperingen en racistische hiërarchie nog springlevend, veel mensen uit Indische gemeenschap denken bijvoorbeeld nog steeds dat ze beter zijn dan Indigenous Indonesiërs en dat ze zo wit mogelijk moeten zijn in hun gedrag, waardoor veel identiteiten nog steeds op het spel staan en nog steeds "witgewassen" worden. Ook is er wereldwijd een systeem gebaseerd op colorisme en koloniale normen ontstaan waaruit nog altijd mensen onderdrukt worden en waarvoor Europeanen waaronder Nederlanders verantwoordelijk zijn. Neem de voormalig Nederlandse kolonie Brazilië, waar mensen met zwarte huidskleur door mensen met een minder zwarte huidskleur worden uitgesloten. Of kijk naar de genocide in Ruanda die voortvloeide uit de mindset en hiërarchie die Belgen daar installeerden.

Europeanen hebben ook massaal landen leeggeroofd waarmee de rijkdom en infrastructuren die we vandaag hebben betaald zijn. Veel grote multinationals als BHP Billiton en Shell, dat zich schuldig maakt aan neo-kolonialisme en zelfs medeschuld heeft aan massamoorden in Nigeria, zijn ontstaan door de roof van grondstoffen uit Europese kolonies. De voorloper van Shell jatte olie uit Sumatraanse bodem en BHP Billiton is ontstaan uit de tinmijnen van Billiton. Zoals deze voorbeelden zijn er veel bedrijven in Europa. Dit soort bedrijven zorgen nog steeds voor rijkdom voor Nederlanders, zij het door werkgelegenheid, via beleggingen door pensioenfondsen of doordat ze door de goedkope arbeid van de bevolkingen waarvan ze stelen producten goedkoper kunnen kopen.

Naast dit alles maken de veel Nederlanders zich schuldig aan deelname aan dit systeem van uitsluiten en uitbuiten door hun stemgedrag en consumeergedrag, taalgebruik, stereotyperingen en passieve houding tegenover al dit onrecht. Hierom was Halsema in deze uitzending ook zo ergerlijk omdat die continu voor 'onschuld' pleitte, ze vond dat je naar kolonialisme niet moet kijken met een schuldvraag en heeft dat meerdere malen benadrukt. De reden die ze aandraagt is nog wel het meest kwalijk, Halsema wil namelijk dat de narratieven over kolonialisme in suikerlaagjes worden gedoopt omdat anders de wil van de Nederlanders om hun geschiedenis te leren afneemt. Wij, slachtoffers van racisme mogen dus niet de huidige machtsverhoudingen noemen, noch de misdaden die Europa pleegde waaruit deze ontstonden omdat anders de Nederlanders niet bereid zijn om dit te erkennen. Dit is gewoon een racistische tool en een vorm van chantage. We hebben deze racistische tool al eerder behandeld in de tekst over het tone policen van de VVD Utrecht lijsttrekker. Waarom is dit zo kwalijk? Mensen die tegen dit onrecht zijn zullen hiertegen moeten ageren ongeacht het vreselijke verhaal achter dat onrecht waardoor hun groep minder mooi uit de verf komt. En als ze het weigeren omdat de geschiedenis en de relatie die die heeft met hun dagelijks bestaan hun niet bevalt dan zijn deze mensen racisten die alleen maar helpen wanneer het gemakkelijk gemaakt wordt voor hun. Ze houden totaal geen rekening met hoe het is voor mensen die slachtoffer zijn van racisme en het daardoor het veel zwaarder hebben dan een gepriveligieerd persoon die hen geschiedenis lastig te verkroppen vindt.Wanneer men echt een einde wil maken aan dit onrecht moeten witte Europeanen stoppen met hun stem en consumeergedrag, zelfbeschikking teruggeven aan gekoloniseerde volken, investeren in het herstel van moeder natuur, investeren in herstel van vernietigde culturen en identiteiten, investeren in het ontmantelen van hiërarchiën/stereotyperingen/terminologie, investeren in antiracisme educatie en herstelbetalingen volgens equity geven aan de slachtoffers (dus met terugwerkende kracht en alle misgelopen inkomsten). DAN pas kunnen we spreken van gelijkwaardigheid en nemen van verantwoordelijkheid. Dan pas is de schuldvraag overbodig.

Wanneer je dit benoemt vallen er altijd enkelen flauw en anderen noemen je een extremist. Mensen die claimen dekoloniaal bezig te zijn switchen 180° wanneer ze inzien wat dekolonisatie nou werkelijk inhoudt voor hun privileges. Vandaar dat velen, zoals Halsema, met dit soort emotionele chantage komen aanzetten, want dekoloniaal houdt in dat er aan de poten van hun privileges gezaagd wordt. Ze moeten dan zoveel inleveren dat ze DAN pas gaan beseffen wat gepriveligieerd zijn inhoudt. Velen zullen dan toch kiezen voor hun privileges want het inleveren van privileges voelt voor hen als onderdrukking.Een mooie test voor iedereen met witte privileges is om diep in jezelf te kijken naar het gevoel wat je krijgt wanneer je denkt aan het inleveren van die privileges. Je weet gelijk hoe oprecht jouw allyship is en je voelt een fractie van een fractie van hoe lastig het is voor mensen zonder die privileges. En dan hebben we er nog geen genocide en slavernij aan toegevoegd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Over de 4,5 miljard gulden ‘herstelbetalingen’ die Indonesië aan Nederland heeft betaald

Over de financiële voordelen die Nederland gehaald heeft uit de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië op 27 december 1949 wordt door Neder...