maandag 30 oktober 2017

Dimitri Gilissen doet een "doe gewoon" á la Rutte


De lijsttrekker van VVD Utrecht stuurde vandaag onderstaande mail naar iemand die een status had gemaakt over de absurde poging tot criminaliseren van onze actiegroep. Zijn mail toont ons dat datgene wat we al dachten waar is: DimitrI Gilissen wou alleen even de toon politie uithangen. Tone policen is echter een onderdrukkingsvorm en niets meer dan goedkope chantage van mensen die al onderdrukking ondergaan. Hij zegt dus feitelijk dat met slachtoffers van racisme alleen maar naar een oplossing gezocht mag worden wanneer deze hun manier van communiceren aanpassen en doen ze dat niet dan gaan we gewoon door met dat racisme. Dit op zich is al racisme. Als je tegen racisme bent dan stel je geen voorwaarden aan de strijd tegen dat racisme maar dan sluit je hoe dan ook aan en niet alleen wanneer het voor jou zo comfortabel mogelijk gemaakt wordt. In de volgende link wordt haarfijn uitgelegd waarom tone policen een gereedschap van racisten/seksisten/homofoben etc is om alsnog hun macht op gemarginaliseerde groepen op te leggen.

https://everydayfeminism.com/2015/12/tone-policing-and-privilege/

Het volgende wat opvalt is dat Dimitri Gilissen op de stoel van de rechter gaat zitten door ons te veroordelen voor iets wat geen rechtbank nooit zou veroordelen als "bedreiging". Hij negeert daarmee de trias politica die we hier in Nederland hebben, sterker nog hij gebruikt dit trucje om activisten aan de ketting te leggen. Hij wil dus ons recht om te betogen aan voorwaarden verbinden die niet grondwettelijk vastgelegd zijn, dit riekt naar fascisme of een zwaar repressieve dictatuur. Wij mogen dus geen gebruik maken van ons recht om te demonstreren of zelfs een insinuatie ernaar maken want dan worden we als criminelen weggezet. VVD Utrecht doet alsof het actievoeren tegen individuele beleidsmakers tegen alle morele waarden ingaat terwijl in het verleden ontelbare protestacties tegen een ambtenaar waren. Enkele voorbeelden:

-het protest in Uden tegen staatssecretaris van Rijn.
-het protest tegen minister Kamp inzake de hoogspanningskabels
-het racistische protest van de PVV tegen achmed Markouch
-een protest tegen Femke Halsema als burgemeester van Amsterdam
Anyway, jullie begrijpen het plaatje vast wel.

Waar was VVD Utrecht lijsttrekker Dimitri Gilissen tijdens deze protesten tegen individuele ambtenaren? Waar was zijn "bedreiging" frame toen deze protesten werden aangekondigd? Is het heel toevallig dat VVD Utrecht pas deze kaart trekt wanneer hen de kans zien om een mooi antiracisme initiatief van verschillende Utrechtse en nationale partijen de nek om te draaien? Vergeet niet dat hij dit project de nek om wil draaien omdat hem de toon niet bevalt. Wij hebben niks onwettelijks gedaan in de brief aan de Directeur Generaal van Rijkswaterstaat waarnaar hij refereert. Wij hebben gebruik gemaakt van onze vrijheid van meningsuiting en het recht om te demonstreren om onze rechten niet gediscrimineerd te worden op te eisen.

Diezelfde brief staat los van het hele project in Utrecht en de betrokken partijen zagen er zelf geen dreigement in maar toch grijpt deze Dimitri Gilissen die brief aan om een project, de hele bibliotheek vol zwarte boeken, die de Nederlandse geschiedenis heet (niks bladzijde, de slavernij en kolonialisme periode bestonden langer dan Nederland als koninkrijk bestaat), fatsoenlijk te onderwijzen aan de Nederlandse jongeren, te stoppen. Hij grijpt dit verder aan om restricties aan ons recht om te betogen op te leggen, om op de stoel van een rechter te klimmen, om mensen te criminaliseren voor iets wat niet tegen de wet is en om als wit persoon de toon te bepalen in het antiracismedebat. En wat is dan de uitkomst wanneer hij zijn zin krijgt? Activisten die onaangekondigde radicalere acties gaan doen? Activisten die 's nachts zelf beelden omver trekken? Want een ding is zeker, dit repressieve tone policing gaan activisten nooit mee akkoord.Met dit alles doet hij de behoorlijk racistische open brief van Rutte, die zelf al veroordeeld is in 2007 voor het aanzetten tot disciminatie, nog eens dunnetjes over. We doelen op de brief waarin hij 17.000.000 Nederlanders probeert te koloniseren door hen zijn whiteness norm op te leggen ("doe gewoon") en waarin hij mensen die strijden tegen het racisme wat ze ondergaan sommeert het land te verlaten. Net als Rutte wil Dimitri Gilissen iedereen die niet aan zijn norm voldoet uitsluiten. En wat volgt hierna? Iedereen die geen mijnheer of U zegt criminaliseren omdat hij het ongehoord vindt? Daarnaast, als partij met de hoogste corruptie en criminaliteit is de VVD wel de laatste om met het morele vingertje te wijzen.

Bij deze de reactie van Dimitri Gilissen:

Beste Rogier,

Dank voor je bericht. Ik had graag op je Facebookbericht gereageerd, maar dat kan blijkbaar alleen maar als we Facebookvrienden zijn. Dat laatste is (nog wel even) niet het geval.

Graag reageer ik op je mail en laat ik beginnen met de opmerking dat wat de Grauwe Eeuw aan een ambtenaar van het Ministerie van IenM geschreven heeft onacceptabel is. Zinspelen op ‘acties gericht op een persoon’ is niet de manier waarop we met elkaar omgaan. Het getuigt van een vorm van demagogie waarvan een deel van actievoerend Nederland zich bedient en daarvan neem ik afstand. En ja, dat noem ik ‘bezopen’ en ‘niet normaal’. 

Het slavernijverleden is een duistere, pikzwarte bladzijde van onze Nederlandse geschiedenis. Context geven, informeren over wat er allemaal gebeurd is en hoe we daar in de afgelopen eeuwen naar gekeken hebben is een voortdurende opgave. Daar zijn we het snel over eens. Hoe we dat doen is wat mij betreft onderwerp van debat. Dat doen we dan wel op waardige en respectvolle wijze, zonder dreigende taal.

Ow ja, kraken is strafbaar. Die boodschap wilde ik je aan het einde van mijn mail niet onthouden.

Met vriendelijke groet,

Dimitri Gilissen
fractievoorzitter VVD Utrecht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Over de 4,5 miljard gulden ‘herstelbetalingen’ die Indonesië aan Nederland heeft betaald

Over de financiële voordelen die Nederland gehaald heeft uit de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië op 27 december 1949 wordt door Neder...